Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Mobbing jako przejaw patologicznego zachowania w miejscu pracy ... - Dawid J. Szostek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Mobbing jako przejaw patologicznego zachowania w miejscu pracy ... - Dawid J. Szostek

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Dawid J. Szostek

Tytuł: Mobbing jako przejaw patologicznego zachowania w miejscu pracy. Wyniki badania przeprowadzonego wśród pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu

Słowa kluczowe: mobbing, patologie w pracy, zachowania pracowników, molestowanie seksualne w pracy

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dawid Szostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87–100 Toruń

E-mail autora: dawid.jan.szostek@gmail.com

StreszczenieW artykule omówiono mobbing jako przykład patologii w miejscu pracy. Mobbing oznacza przemoc werbalną i/lub psychiczną skierowaną wobec pracownika, której celem jest jego poniżenie. Jest to jedna z groźniejszych patologii, o coraz większej skali. Zauważalny jest jednak deficyt badań i literatury na ten temat. Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi praktyków i teoretyków zarządzania na problem mobbingu w pracy. W artykule omówiono wyniki badania własnego Autora na temat skali mobbingu.

Author: Szostek Dawid J., PhD

Title: Mobbing as an expression of pathological behavior in the workplace. Based on a research on working students of the Faculty of Economic Sciences and Management at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Mobbing jako przejaw patologicznego zachowania w miejscu pracy. Wyniki badania przeprowadzonego wśród pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 60 (3), pages: 114–121

Keywords: mobbing, pathologies at work, employee behaviour, sexual harassment at work

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Dawid Szostek, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87–100 Torun, Poland

E-mail: dawid.jan.szostek@gmail.com

Abstract: The article discusses mobbing as an example of pathology in the workplace. Mobbing means verbal and/or mental violence directed against an employee, which aim is to humiliate this employee. It is one of the most dangerous pathologies and its scale is increasing. A deficit of research and literature on this subject is noticeable. This article is an attempt to draw the attention of management practitioners and theorists on the problem of mobbing at work. The article discusses the results of the Author's own research on the mobbing at work.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00