Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Makroekonomiczne uwarunkowania budowy portfela funduszu polskich spółek proeksportowych - Eryk Łon Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Makroekonomiczne uwarunkowania budowy portfela funduszu polskich spółek proeksportowych - Eryk Łon

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr hab. Eryk Łon

Tytuł: Makroekonomiczne uwarunkowania budowy portfela funduszu polskich spółek proeksportowych

Słowa kluczowe: polskie spółki proeksportowe, stopy zwrotu z akcji, fundusze inwestycyjne, czynniki makroekonomiczne

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Eryk Łon, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych, al. Niepodległości 10, 61–875 Poznań

E-mail autora: e.lon@interia.pl

StreszczenieW artykule zaproponowano utworzenie w Polsce funduszu inwestycyjnego lokującego środki w akcje polskich spółek proeksportowych. Zdefiniowano także pojęcie polskiej spółki proeksportowej. Ponadto przedstawiono wpływ głównych czynników makroekonomicznych na notowania kursów akcji portfela polskich spółek proeksportowych. Z badań wynika, iż w warunkach makroekonomicznych sprzyjających branży eksportowej stopy zwrotu z akcji polskich spółek proeksportowych są kilkakrotnie wyższe od stóp zwrotu z głównych indeksów GPW w Warszawie takich jak: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. W opracowaniu przedstawiono zasady polityki inwestycyjnej funduszy polskich spółek proeksportowych. Zaprezentowano także doświadczenia innych krajów w promocji sektora proeksportowego.

Author: professor Łon Eryk

Title: Macroeconomic factors of the portfolio of the Polish export-oriented companies' fund (Makroekonomiczne uwarunkowania budowy portfela funduszu polskich spółek proeksportowych)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 60 (3), pages: 86–97

Keywords: Polish export oriented companies, stock returns, mutual funds, macroeconomic factors

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Eryk Łon, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydzial Ekonomii, Katedra Finansow Publicznych, al. Niepodleglosci 10, 61–875 Poznan, Poland

E-mail: e.lon@interia.pl

Abstract: The article proposes the creation of a Polish mutual fund investing assets in equity of Polish export-oriented companies. It defines the concept of Polish export-oriented company and also shows the influence of macroeconomic factors on stock returns of Polish export-oriented companies. The study showed that in the macroeconomic conditions favorable for the export industry, stock returns of the Polish export-oriented companies are higher than the returns of the main WSE indices such as WIG20, mWIG40 and sWIG80. The paper presents also the principles of investment policies of the Polish exportoriented companies' mutual funds. The Author presents also experiences of other countries in the promotion of export-oriented sector.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00