Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Działalność depozytowa instytucji finansowych i jej prawne otoczenie - Anna Rzeczycka, Gabriela Golawska-Witkowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Działalność depozytowa instytucji finansowych i jej prawne otoczenie - Anna Rzeczycka, Gabriela Golawska-Witkowska

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr Gabriela Golawska-Witkowska, dr hab. Anna Rzeczycka, prof. PG

Tytuł: Działalność depozytowa instytucji finansowych i jej prawne otoczenie

Słowa kluczowe: depozyty, gwarantowanie depozytów w bankach komercyjnych i spółdzielczych oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, nadzór finansowy

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Finansów, ul. Traugutta 79, 80–952 Gdańsk

E-mail autora: Gabriela Golawska-Witkowska – g.golawska@gmail.com

Anna Rzeczycka – rzeczycka@interia.pl

StreszczenieW artykule przeprowadzono analizę funkcjonowania depozytów w bankach komercyjnych i spółdzielczych oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. W związku z tym, że prowadzenie działalności przez podmioty świadczące usługi finansowe narażone jest na oddziaływanie turbulentnego otoczenia, zarówno dalszego, jak i bliższego, podjęto się określenia zmian w ich prawnym otoczeniu, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa składanym w nich depozytom. Uwzględniono oddziaływanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Zwrócono również uwagę na Unię bankową, w szczególności na jej filar – Europejski system gwarantowania depozytów.

Authors: Golawska-Witkowska Gabriela, PhD; professor Rzeczycka Anna

Title: Deposit operations of financial institutions and their legal environment (Działalność depozytowa instytucji finansowych i jej prawne otoczenie)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 60 (3), pages: 78–85

Keywords: deposits, guarantee deposits in commercial banks and cooperative banks and cooperative savings and credit unions, financial supervision

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Zaklad Finansow, ul. Traugutta 79, 80–952 Gdansk, Poland

E-mail: Gabriela Golawska-Witkowska – g.golawska@gmail.com

Anna Rzeczycka – rzeczycka@interia.pl

Abstract: The article analyzes the functioning of deposits in commercial banks, cooperative banks and cooperative savings and credit unions. In connection with the fact that the conduct of business of financial services providers is exposed to the effects of the turbulent environment, both distal and proximal, the Authors undertook to determine changes in their legal environment concerning security of deposits. The impact of the Bank Guarantee Fund and the Financial Supervision Commission was considered. The article takes notice also on the banking union, in particular the European system of deposit insurance.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00