Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Ocena transformacji systemu bankowego w Polsce – głos w dyskusji - Piotr Grabowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Ocena transformacji systemu bankowego w Polsce – głos w dyskusji - Piotr Grabowski

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Piotr Grabowski

Tytuł: Ocena transformacji systemu bankowego w Polsce – głos w dyskusji

Słowa kluczowe: system bankowy, instytucje państwa, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Dyscyplina: BANKOWOŚĆ

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Grabowski, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości Finansów i Rachunkowości Zarządczej, ul. Armii Krajowej 19 B, 42-200 Częstochowa

E-mail autora: gp62gp@interia.pl

Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest ocena transformacji systemu bankowego w Polsce. Z perspektywy ponad dwudziestu lat doświadczeń Autor krytycznie ocenia realizowany proces zmian w tym sektorze gospodarki. W ocenie Autora przyczyną tego stanu rzeczy jest słabość instytucji państwa. Sugeruje on, że należy dążyć do zwiększenia udziału kapitału polskiego na rynku bankowym, wykorzystując w tym celu potencjał jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i banków spółdzielczych.

Author: Grabowski Piotr, PhD

Title: Evaluation of the transformation of banking system in Poland – a voice in the discussion

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII., number: 2(67), pages: 95–101

Keywords: banking system, government institutions, cooperative bank, cooperative savings and credit associations

Discipline: BANKING

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Piotr Grabowski, Politechnika Czestochowska, Wydzial Zarzadzania, Katedra Bankowosci Finansow i Rachunkowosci Zarzadczej, ul. Armii Krajowej 19 B, 42-200 Czestochowa, Poland

E-mail: gp62gp@interia.pl

Abstract: The subject of this article is the evaluation of the transformation of banking system in Poland. From the perspective of more than twenty years of experience, the Author is critical of the implemented changes in this sector of economy. In his view, the reason for this is the weakness of state institutions. He suggests that efforts should be made to increase the share of domestic capital in Polish banking market, using the potential of local government units, cooperative savings and credit associations and cooperative banks.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00