Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Rada Stabilności Finansowej jako kluczowe ogniwo globalnej architektury finansowej w dobie pokryzysowej - Anna Komorowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Rada Stabilności Finansowej jako kluczowe ogniwo globalnej architektury finansowej w dobie pokryzysowej - Anna Komorowska

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Anna Komorowska

Tytuł: Rada Stabilności Finansowej jako kluczowe ogniwo globalnej architektury finansowej w dobie pokryzysowej

Słowa kluczowe: Rada Stabilności Finansowej, globalna architektura finansowa, Grupa G7/G8, Grupa G20, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, międzynarodowy system finansowy, kryzys gospodarczy, Forum Stabilności Finansowej, globalna stabilność finansowa

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: annakomorowska@op.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest prześledzenie działalności i roli, jaką odgrywa Rada Stabilności Finansowej (ang. Financial Stability Board – FSB) w międzynarodowym środowisku finansowym. W pierwszej kolejności omówione zostaną takie zagadnienia, jak istota pojęcia globalnej architektury finansowej, zrozumienie której ułatwi dalsze rozważania na temat znaczenia Rady Stabilności Finansowej. Następnie przedstawiona zostanie geneza powstania i ewolucja instytucji jaką jest FSB, poprzedzona krótką charakterystyką instytucji, które ją tworzyły, czyli Grup G7/G8 oraz G20. W kolejnym kroku analizie zostanie poddane funkcjonowanie i struktura FSB. Tutaj poruszone zostaną m.in. kwestie członkostwa i reprezentacji, narzędzi i metod działania, a także skuteczności w implementacji podjętych zobowiązań. Na koniec zaprezentowana zostanie krytyczna analiza roli tej instytucji w globalnej architekturze finansowej oraz znaczenie współpracy FSB z innymi światowymi instytucjami finansowymi, szczególnie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Author: Komorowska Anna, PhD student

Title: The Financial Stability Board as the key component of global financial architecture in the post-crisis era

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII., number: 2(67), pages: 105–116

Keywords: Financial Stability Board, global financial architecture, G7/G8, G20, International Monetary Fund, international financial system, economic crisis, Financial Stability Forum, global financial stability

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: annakomorowska@op.pl

Abstract: The article herein presented aims to investigate the activities and role of the Financia Stability Board (FSB) in the international financial environment. In the first place, it examines the essence of the global financial architecture concept, understanding of which will enhance further discourse on the meaning of the FSB. The paper then proceeds to discuss the genesis and evolution of the Financial Stability Board, which is preceded by a brief characterization of the institutions that created it, namely the G7/G8 and G20. In the next step the functioning and structure of the FSB are subjected to analysis. Here, the following topics are addressed: membership and representation, tools and methods of operation, as well as effectiveness in the implementation of commitments. Finally, critical analysis of the role of this institution in the global financial architecture and the importance of its cooperation with other world financial institutions, particularly with the International Monetary Fund, are presented.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00