Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Problematyka niedozwolonych postanowień umownych w umowach i regulaminach ... - Jerzy Jankowski, Piotr Pałka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Problematyka niedozwolonych postanowień umownych w umowach i regulaminach ... - Jerzy Jankowski, Piotr Pałka

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr Jerzy Jankowski, Piotr Pałka

Tytuł: Problematyka niedozwolonych postanowień umownych w umowach i regulaminach spółdzielni mieszkaniowych. Przegląd wybranych niedozwolonych postanowień umownych z obszaru działalności spółdzielni mieszkaniowych

Słowa kluczowe: klauzula, abuzywność, spółdzielnia, konsumenci, członkowie

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jerzy Jankowski, Piotr Pałka, Spółdzielczy Instytut Naukowy, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot

E-mail autora: Jerzy Jankowski zrsmrp@zrsmrp.com.pl Piotr Pałka piotr_palka@vp.pl

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki niedozwolonych postanowień umownych w umowach i regulaminach redagowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe m.in. pod kątem ochrony zbiorowych interesów członków spółdzielni mieszkaniowych oraz ochrony spółdzielni mieszkaniowych przed sankcjami z tytułu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W pierwszej części artykułu przedstawiona została konstrukcja niedozwolonego postanowienia umownego na gruncie prawa krajowego oraz prawa Unii Europejskiej. W drugiej części Autorzy dokonali przeglądu wybranych niedozwolonych postanowień umownych z obszaru działalności spółdzielni mieszkaniowych, które zostały wpisane do rejestru niedozwolonych postanowień umownych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Authors: Jankowski Jerzy, PhD, Pałka Piotr

Title: The issue of abusive contractual clauses in contracts and regulations of housing cooperatives (overview of selected abusive contractual clauses from the area of housing cooperatives' activities)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII., number: 2(67), pages: 81–87

Keywords: clause, abusiveness, cooperative, consumers, members

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Jerzy Jankowski, Piotr Pałka, Spoldzielczy Instytut Naukowy, ul. Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot, Poland

E-mail: Jerzy Jankowski zrsmrp@zrsmrp.com.pl Piotr Pałka piotr_palka@vp.pl

Abstract: The purpose of this article is to introduce the issue of abusive clauses in contracts and regulations edited by housing cooperatives, among others, in terms of the protection of the collective interests of members of housing cooperatives and protection of housing cooperatives from sanctions for breach of the collective interests of consumers. The first part of the article presents the design of an abusive contractual clause on the basis of national law and European Union law. In the second part the Authors reviewed selected abusive contractual clauses from the area of housing cooperatives, that have been entered in the register of prohibited contractual provisions, maintained by the Office of Competition and Consumer Protection.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00