Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Umowa o mediację z udziałem zagranicznej spółki kapitałowej. Zarys problematyki kolizyjnoprawnej - Piotr Nazaruk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Umowa o mediację z udziałem zagranicznej spółki kapitałowej. Zarys problematyki kolizyjnoprawnej - Piotr Nazaruk

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Piotr Nazaruk

Tytuł: Umowa o mediację z udziałem zagranicznej spółki kapitałowej. Zarys problematyki kolizyjnoprawnej

Słowa kluczowe: umowa, mediacje, spółka kapitałowa, prawo kolizyjne, pozasądowe metody rozstrzygania sporów

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Nazaruk, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Instytut Prawa, ul. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk

E-mail autora: piotr.nazaruk@wp.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest przeprowadzenie wstępnej analizy instytucji umowy o mediacje w kontekście prawa kolizyjnego. Szczególną uwagę poświęcono zagranicznej spółce kapitałowej będącej stroną umowy o mediacje z podmiotami prawa polskiego. Artykuł zawiera charakterystykę prawną umowy o mediację, która jest uregulowana w art. 183[1] kodeksu postępowania cywilnego. Przedstawiono w nim specyfikę spółki kapitałowej jako strony zawierającej umowę o mediację. Analiza uwzględnia regulacje prawa polskiego, w tym ustawę z 4 lutego 2011 r. – Prawo międzynarodowe prywatne oraz regulacje konwencji międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej.

Author: Nazaruk Piotr, PhD

Title: The agreement for mediation with the participation of a foreign corporation. The outline of conflictual and legal issues

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII., number: 2(67), pages: 88–94

Keywords: agreement, mediation, corporation, conflict of laws, alternative dispute resolution

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Piotr Nazaruk, Wyzsza Szkola Bankowa w Gdansku, Instytut Prawa, ul. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdansk, Poland

E-mail: piotr.nazaruk@wp.pl

Abstract: The aim of this article is to carry out a preliminary analysis of the institution of the agreement for mediation in the context of conflict of laws. Particular attention was devoted to a foreign corporation, as a party to agreement for mediation with Polish legal entities. The article contains legal characterization of the agreement for mediation, which is governed by the Article 183[1] of Code of Civil Procedure. It presents the nature of corporation as contracting party for mediation. The analysis covers regulations of the Polish law, including the Act on Private international law of 4 February 2011, as well as international conventions and regulations of European Union law.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00