Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Stawki podatku dochodowego od osób prawnych w Unii Europejskiej a koncepcja zrównoważonego rozwoju - Justyna Kłobukowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Stawki podatku dochodowego od osób prawnych w Unii Europejskiej a koncepcja zrównoważonego rozwoju - Justyna Kłobukowska

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Justyna Kłobukowska

Tytuł: Stawki podatku dochodowego od osób prawnych w Unii Europejskiej a koncepcja zrównoważonego rozwoju

Słowa kluczowe: podatek dochodowy, podatek dochodowy od osób prawnych, CIT, Unia Europejska, zrównoważony rozwój

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: j.klobukowska@prokonto.pl

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest przeanalizowanie i porównanie funkcjonowania stawek podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążenia fiskalnego przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej. Do realizacji założonego celu wykorzystano metodę opisową oraz analizę literatury przedmiotu i danych statystycznych. Analiza rozpoczyna się od przedstawienia historycznego tła oraz głównych form podatku CIT. W kolejnych częściach artykułu następuje próba prezentacji problemu różnic w wysokości stawek podatkowych w krajach Unii Europejskiej oraz obciążenia fiskalnego przedsiębiorstw. W ostatniej części pracy zwraca się uwagę na problem wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju do systemu podatkowego w UE.

Author: Kłobukowska Justyna

Title: Corporate income tax rates in the European Union and the concept of sustainable development

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII., number: 2(67), pages: 61–69

Keywords: income tax, corporate income tax, CIT, European Union, sustainable development

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: j.klobukowska@prokonto.pl

Abstract: The main goal of this article is to analyse and compare the corporate income tax rates and the fiscal burden of companies in the European Union countries. To accomplish this objective the Author used a descriptive method, and a literature and statistical data analysis. The analysis goes through historical background and describes main kinds of CIT in the EU countries. Next parts of the paper attempt to present the problem of differences in tax rates across EU countries and enterprises' fiscal burden. Moreover, the last part of the article addresses the problem of implementation of the concept of sustainable development to the tax system in EU.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00