Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Projektowanie zasobowego rachunku kosztów na przykładzie ... - Leszek Michalczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Projektowanie zasobowego rachunku kosztów na przykładzie ... - Leszek Michalczyk

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Leszek Michalczyk

Tytuł: Projektowanie zasobowego rachunku kosztów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa branży spożywczej – w kierunku kalkulacji produktów finalnych

Słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów, rachunek Resource Consumption Accounting (RCA), przedsiębiorstwo produkcyjne, kalkulacja działalności gospodarczej

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Michalczyk, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

E-mail autora: sanantoniospurs1@wp.pl

Streszczenie: Artykuł mieści się w konwencji analiz rachunkowości zarządczej oraz zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest prezentacja procedury wdrożenia zasobowego rachunku kosztów Resource Consumption Accounting w aspekcie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. W pierwszej części omówiono teoretyczne uwarunkowania RCA w nawiązaniu do koncepcji rachunku ABC. W części drugiej przedstawiono procedurę implementacyjną w strukturach rachunkowości przedsiębiorstwa branży spożywczej zlokalizowanego w województwie pomorskim a specjalizującego się w produkcji sushi.

Author: Michalczyk Leszek, PhD

Title: Resource-based cost modelling on example of a selected foodstuff company – in the direction of calculation of the final products

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII., number: 2(67), pages: 70–80

Keywords: management accounting, cost accounting, Resource Consumption Accounting (RCA), manufacturing company, calculation of economic activity

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Leszek Michalczyk, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Rachunkowosci, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Poland

E-mail: sanantoniospurs1@wp.pl

Abstract: The article represents the management accounting and company operational management analysis. Its aim is to present an implementation procedure for Resource Consumption Accounting in the context of enterprise asset management. In the first part, the Author explores RCA's theoretical aspects, also in connection with activity-based costing. The second part presents an implementation procedure for the accounting structure of a foodstuff company located in the Province of Gdansk (Pomerania Province), specializing in production of sushi.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00