Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Etyka a integracja środowiska prawniczego – granice kompromisu w ramach ... - Przemysław Banasik Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Etyka a integracja środowiska prawniczego – granice kompromisu w ramach ... - Przemysław Banasik

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Przemysław Banasik

Tytuł: Etyka a integracja środowiska prawniczego – granice kompromisu w ramach budowania sieci korporacyjnej

Słowa kluczowe: korporacje prawnicze, sieci międzyorganizacyjne, etyka zawodowa, współpraca

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Przemysław Banasik, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk

E-mail autora: przemyslawbanasik@tlen.pl

Streszczenie: Z zasad etyki poszczególnych zawodów prawniczych wynika obowiązek szkoleń i podnoszenia kwalifikacji służących celom wymiaru sprawiedliwości. Zasady te nie zakazują explicite organizowania przez przedstawicieli tych zawodów wspólnych szkoleń czy też konferencji. Gwarancję przeprowadzania ich zgodnie z tymi zasadami mają zaś zapewnić: procedura naboru do tych zawodów odpowiednio wykwalifikowanych i „wartościowych” osób, stwarzająca domniemanie, że przestrzeganie zasad etyki leży w gestii ich możliwości oraz hamulce, np. w postaci odpowiedzialności dyscyplinarnej czy też szczególnego nadzoru. Analiza zasad etyki korporacji prawniczych prowadzi nadto do wniosku, że nie wykluczają one budowania sieci korporacyjnych kooperujących, i to zarówno terytorialnych, jak i na poziomie ogólnopolskim. Wydaje się jednak, że relacje pomiędzy węzłami sieci nie mogą być zbyt poufałe i muszą się opierać na jasnych, transparentnych zasadach współpracy. W dotychczasowej literaturze przedmiotu usieciowienie różnych korporacji prawniczych nie było przedmiotem głębszej analizy i dociekań naukowych. Celem artykułu jest wypełnienie tej luki.

Author: Banasik Przemysław, PhD

Title: Ethics and integration of juridical community – compromise limits in a process of building a corporate network

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII., number: 2(67), pages: 136–145

Keywords: legal corporations, interorganizational networks, business ethics, cooperation

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Przemysław Banasik, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Przedsiebiorczosci i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdansk, Poland

E-mail: przemyslawbanasik@tlen.pl

Abstract: Ethical codes of various legal professions impose an obligation on their member to participate in training courses and upgrade qualifications in order to provide their judicial services. These codes do not explicitly forbid them to organize combined training courses nor conferences. To ensure that it will be conducted according to the ethical rules the professions have developed a recruitment procedure that only allows candidates who are properly qualified and „of merit”, which creates assumption that they will abide the code, and certain restraining measures like disciplinary liability and supervision. Analysis of business ethics of legal corporations leads to conclusion that they do not exclude building a corporate networks that cooperate either locally or domestically. We can assume, however, that relationships within such networks should not be too familiar and must be grounded on clear, transparent rules. In present literature networking of legal corporations has never been subject of in-depth scrutiny. The goal of this article is to fill that gap.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00