Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Mity maltuzjańskiej groźby przeludnienia ... - Dawid Szostek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Mity maltuzjańskiej groźby przeludnienia ... - Dawid Szostek

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Dawid J. Szostek

Tytuł: Mity maltuzjańskiej groźby przeludnienia – refleksje po lekturze książki „Ludność. Największe bogactwo świata”

Słowa kluczowe: Malthus, przeludnienie, polityka demograficzna, Simon

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dawid Szostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87–100 Toruń

E-mail autora: dawid.jan.szostek@gmail.com

Streszczenie: W tekście omówiono wybrane artykuły opublikowane w książce „Ludność. Największe bogactwo świata”. Artykuł jest próbą polemiki z założeniami teorii T. Malthusa. Omówione zostały takie problemy, jak: przeludnienie, polityka demograficzna, korzyści przyrostu naturalnego czy znaczenie imigracji. Czytelnik będzie mógł spojrzeć na pewne sporne kwestie w nowy sposób.

Author: Szostek Dawid J., PhD

Title: Myths of the Malthusian overpopulation threat – reflections on „Population. The Ultimate Resource” (Mity maltuzjańskiej groźby przeludnienia – refleksje po lekturze książki „Ludność. Największe bogactwo świata”)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 1(62), pages: 186–193

Keywords: Malthus, overpopulation, demographic policy, Simon

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Dawid Szostek, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87–100 Torun, Poland

E-mail: dawid.jan.szostek@gmail.com

Abstract: The Author considers selected issues discussed in the book „Population. The Ultimate Resource”. This article is a polemic with the assumptions of the theory of T. Malthus. Such problems as: overpopulation, demographic policy, the benefits of natural increase and the importance of immigration were discussed. The Reader will be able to look at some of the issues in a new way.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00