Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Będzie ustawa umożliwiająca przekształcanie spółek prawa handlowego w spółdzielnie? - Jerzy Jankowski, Piotr Pałka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Będzie ustawa umożliwiająca przekształcanie spółek prawa handlowego w spółdzielnie? - Jerzy Jankowski, Piotr Pałka

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr Jerzy Jankowski, Piotr Pałka

Tytuł: Będzie ustawa umożliwiająca przekształcanie spółek prawa handlowego w spółdzielnie?

Słowa kluczowe: przekształcanie, spółki, spółdzielnia, projekt, ustawa

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autorów tekstu: Jerzy Jankowski, Piotr Pałka, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Władysława IV 22, 81-743 Sopot

E-mail autorów: Jerzy Jankowski – zrsmrp@zrsmrp.com.pl,

Piotr Pałka –piotr_palka@vp.pl

StreszczenieW przeciwieństwie do obecnego brzmienia ustawy – Kodeks spółek handlowych, która nie przewiduje możliwości przekształcenia spółki handlowej w spółdzielnię, proponowany przez Autorów projekt ustawy w sprawie zmiany ustawy – Kodeks spółek handlowych dopuszcza wszelkie możliwe konfiguracje przekształceń, tj. spółek osobowych w spółdzielnie, spółek kapitałowych w spółdzielnie, przekształcenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w spółdzielnię oraz przekształcenie spółki cywilnej w spółdzielnię. Mając na uwadze rozwój spółdzielczości w Polsce, powstała potrzeba uchwalenia ustawy rozbudowującej katalog ustawowych typów przekształceń spółek. Przygotowany przez Autorów projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych stanowić ma przyczynek do dyskusji nad potrzebą wprowadzenia proponowanych zmian. Jako przykład zmian, które mogą zostać wprowadzone w wyniku uchwalenia ustawy o przekształceniach spółek w spółdzielnie, można, zdaniem Autorów, wskazać prowadzenie działalności sportowej w formie spółdzielni – na wzór takich klubów sportowych jak FC Barcelona czy Real Madryt. Z tych też względów Autorzy przygotowali również projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie umożliwiającej prowadzenie działalności sportowej w formie spółdzielni.

Authors: Jankowski Jerzy, PhD; Pałka Piotr, PhD student

Title: Will there be an act enabling the conversion of commercial companies into co-operatives? (Będzie ustawa umożliwiająca przekształcanie spółek prawa handlowego w spółdzielnie?)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 1(62), pages: 90–99

Keywords: conversion, companies, co-operative society, draft, act

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Jerzy Jankowski, Piotr Pałka, Spoldzielczy Instytut Naukowy, Wladysława IV 22, 81–743 Sopot, Poland

E-mail: Jerzy Jankowski – zrsmrp@zrsmrp.com.pl, Piotr

Pałka – piotr_palka@vp.pl

Abstract: In contrast to the current wording of the act – the Commercial Companies Code, which does not allow for the conversion of commercial company into co-operative, the draft act on amendments to the act – the Commercial Companies Code, proposed by the Authors, allows all possible transformation configurations, i.e. of partnerships into co-operatives, associations of capital into co-operatives, the conversion of a natural person having business into a cooperative and the transformation of civil partnership into co-operative. Having in mind the development of the cooperative movement in Poland, the need arose to pass a bill that will expand the catalog of statutory types of companies' conversions. The draft act amending the act – Code of Commercial Companies, prepared by the Authors, constitute a contribution to the discussion on the need to implement the proposed changes. As an example of changes, that can be made as a result of enactment of the Act on the conversion of companies into co-operatives, the Authors indicate pursuing sporting activities in the form of co-operatives – like sports clubs such as FC Barcelona and Real Madrid. For these reasons, the Authors also prepared a draft act amending the Act on the sport enabling pursuing sports activities in the form of co-operatives.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00