Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zasada subsydiarności w europejskim życiu gospodarczym - Edward J. O'Boyle Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zasada subsydiarności w europejskim życiu gospodarczym - Edward J. O'Boyle

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Edward J. O’Boyle

Tytuł: Zasada subsydiarności w europejskim życiu gospodarczym

Słowa kluczowe: uprawnienia decyzyjne, subsydiarność, Unia Europejska, życie gospodarcze, Stany Zjednoczone

Dyscyplina: EKONOMIA SPOŁECZNA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Edward O’Boyle, Mayo Research Institute, 1217 Dean Chapel Road, West Monroe, Louisiana 71291 USA

E-mail autora: edoboyle737@gmail.com

Streszczenie: Unia Europejska musi nieustannie, i wciąż na nowo, rozstrzygać gdzie – w systemie ładu społecznego – powinno być umiejscowione decydowanie o kwestiach politycznych i gospodarczych. Wyzwanie to wymaga osiągania konsensu, co do decyzji, które mają pozostawać w gestii Unii Europejskiej i tych, do których prawo zachowują państwa członkowskie. Decyzje te często dotyczą kwestii lokowania pewnych uprawnień już to w sektorze publicznym, już to prywatnym. W sprawach tych pouczająca jest kwestia zasady subsydiarności, która pierwszeństwa udziela władaniu prywatnemu. Z doświadczeń Stanów Zjednoczonych państwa członkowskie UE mogą wyciągnąć jedną lekcję. Przekazanie uprawnień decyzyjnych Brukseli może z czasem osłabić zdecydowanie i zdolność państw członkowskich do odzyskania wpływu na pewne sfery decyzji w zakresie kwestii politycznych i gospodarczych, skoro zostały im one odebrane w takim stopniu, że zasada subsydiarności straciła jakiekolwiek praktyczne zastosowanie. Ład społeczny załamie się, gdy zabraknie skutecznie działających ciał pośredniczących, które chroniłyby wolność gospodarczą organizacji i osób prywatnych przed coraz potężniejszą i bardziej agresywną UE.

Author: O’Boyle Edward J., PhD

Title: The principle of subsidiarity in European economic affairs (Zasada subsydiarności w europejskim życiu gospodarczym)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 1(62), pages: 7–15

Keywords: decision-making control, subsidiarity, European Union, economic affairs, United States

Discipline: SOCIAL ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Edward O’Boyle, Mayo Research Institute, 1217 Dean Chapel Road, West Monroe, Louisiana 71291 USA

E-mail: edoboyle737@gmail.com

Abstract: The European Union must continually re-examine where in the social order decision-making on political and economic affairs should be located. This challenge requires reaching agreement on the decisions that are to be controlled by the European Union and the ones to be controlled by the member states. These decisions often involve locating control in the public sector or the private sector. In these matters the principle of subsidiarity, which gives preference to private control, is instructive. There is one lesson for EU member states to be drawn from the US experience. Ceding control of decision-making to Brussels can over time weaken the resolve and ability of member states to reclaim control over decision-making regarding political and economic affairs such that subsidiarity no longer has any effective application. The social order will have collapsed leaving no effective intermediary bodies to protect the economic freedom of private organizations and individuals from an ever more powerful and aggressive EU.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00