Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Przemiany w transporcie drogowym i ich oddziaływanie na rynek usług przewozowych - Anita Fajczak-Kowalska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Przemiany w transporcie drogowym i ich oddziaływanie na rynek usług przewozowych - Anita Fajczak-Kowalska

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Anita Fajczak-Kowalska

Tytuł: Przemiany w transporcie drogowym i ich oddziaływanie na rynek usług przewozowych

Słowa kluczowe: transport drogowy, logistyka

Dyscyplina: LOGISTYKA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Anita Fajczak-Kowalska, Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. Wólczańska 215, 90–924 Łódź

E-mail autora: afajczak@interia.pl

StreszczenieArtykuł opisuje problemy związane z transportem drogowym, jako jednym z najbardziej elastycznych sposobów transportu oraz prezentuje zakres zmian, które miały miejsce w minionych latach. Po zwiększeniu liczby pojazdów w 1930 roku II wojna światowa zatrzymała rozwój tego sektora. Jego odbudowę rozpoczęto w 1945 roku, gdy poczyniono inwestycje w fabryki samochodów. Na przełomie lat 80. i 90. nastąpiły liczne zmiany w tej dziedzinie, będące odzwierciedleniem przede wszystkim dynamicznego rozwoju usług transportu prywatnego. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stanowiło ożywczy impuls dla dalszego rozwoju transportu drogowego, jednak obecnie stan istniejącej infrastruktury nie pozwala na całościowy rozwój potencjału tego rodzaju transportu.

Author: Fajczak-Kowalska Anita, PhD

Title: Changes in the road transport sector and their impact on the market of transport services (Przemiany w transporcie drogowym i ich oddziaływanie na rynek usług przewozowych)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 1(62), pages: 178–185

Keywords: road transport, logistics

Discipline: LOGISTICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Anita Fajczak-Kowalska, Politechnika Lodzka, Wydzial Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. Wolczanska 215, 90–924 Lodz, Poland

E-mail: afajczak@interia.pl

Abstract: The article describes issues related to road transport as the one of the most flexible modes of transport, and especially the changes that have taken place over the years. After an increase in the number of vehicles in the 1930s', World War II stopped the development of this sector. Its reconstruction began in 1945, when investments in the cars' factories were made. At the turn of the 1980s' and 90s' there have been numerous changes in this sphere, reflecting mainly the dynamic development of private transport services. Poland's accession to the European Union were invigorating boost in further expansion of road transport, however, the current infrastructure does not allow the full development of the potential of this type of transport.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00