Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Europejski Bank Inwestycyjny - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Europejski Bank Inwestycyjny - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG; dr Tomasz Michałowski

Tytuł: Europejski Bank Inwestycyjny

Słowa kluczowe: Europejski Bank Inwestycyjny, Unia Europejska

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autorów tekstu: Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot

E-mail autorów: Eugeniusz Gostomski – egostomski@wp.pl,

Tomasz Michałowski – t.michalowski@ug.edu.pl

Streszczenie: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest jedną z największych i zarazem najstarszych międzynarodowych instytucji kredytowych. Został utworzony w 1957 roku, jako publiczna instytucja ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Bank udziela pożyczek/ kredytów zarówno sektorowi publicznemu, jak i podmiotom sektora prywatnego państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów współpracujących z tym ugrupowaniem. Współpracuje również z bankami, udzielając pożyczek ramowych, będących przede wszystkim instrumentem wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. W ostatnich latach EBI zintensyfikował udzielanie pożyczek na realizację priorytetowych celów Unii Europejskiej, takich jak: wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, łączenie Europy za pośrednictwem sieci transeuropejskich, ochrona środowiska naturalnego i poprawa środowiska miejskiego.

Authors: Professor Gostomski Eugeniusz; Michałowski Tomasz, PhD

Title: The European Investment Bank (Europejski Bank

Inwestycyjny)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 1(62), pages: 55–64

Keywords: the European Investment Bank, the European Union

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michalowski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot, Poland

E-mail: Eugeniusz Gostomski – egostomski@wp.pl,

Tomasz Michałowski – t.michalowski@ug.edu.pl

Abstract: The European Investment Bank (EIB) is one of the largest and the oldest international lending institutions. It was established in 1957 as a public institution of the European Economic Community. The Bank provides loans to both public and private sector entities of the member states of the European Union (EU) and to the countries which cooperate with the EU. It also cooperates with banks providing the so-called global loans, which are first of all a tool to support small and medium-sized enterprises. In recent years, the EIB has intensified its lending activities focused on the implementation of the priority objectives of the European Union, such as supporting the development of small and medium-sized enterprises, linking Europe via the trans-European networks, environmental protection and improvement of the urban environment.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00