Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Współczesne dzieje reklamy - rozwój mediów i potrzeb informacyjnych - Michał Makowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Współczesne dzieje reklamy - rozwój mediów i potrzeb informacyjnych - Michał Makowski

Tylko online

12,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Michał Makowski

Tytuł: WSPÓŁCZESNE DZIEJE REKLAMY - ROZWÓJ MEDIÓW I POTRZEB INFORMACYJNYCH

Słowa kluczowe: reklama, promocja, komunikacja marketingowa, historia reklamy

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Michał Makowski, Powiślańska Szkoła Wyższa, Wydział Zarządzania, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn

E-mail autora: makowm@wp.pl

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono kluczowe fakty historyczne (od końca XIX w. aż do XXI w.), które nie pozostały bez znaczenia dla rozwoju aktywności reklamowej na świecie. Treść odnosi się do istotnych wydarzeń polityczno-społecznych na świecie, wyraźnie wskazuje możliwości oraz okoliczności rozwoju aktywności reklamowej i jej treści w tak specyficznych warunkach. Należy zaznaczyć, iż kluczowym elementem determinującym chronologię prezentowanych treści jest postęp techniczno-technologiczny w zakresie wykorzystywania mediów w działalności reklamowej, dokonujący się we wskazanym okresie.

Authors: Makowski Michał, PhD

Title: THE MODERN HISTORY OF ADVERTISING - THE DEVELOPMENT OF MEDIA AND INFORMATION NEEDS (Współczesne dzieje reklamy - rozwój mediów i potrzeb informacyjnych.)

Keywords: advertising, promotion, marketing communication, history of advertising

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Michał Makowski, Powislanska Szkola Wyzsza, Wydzial Zarzadzania, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, Poland

E-mail: makowm@wp.pl

Abstract: The article presents the key facts of history (from the late nineteenth century to the twenty-first century), which were not without significance for the development of advertising activity in the world. Contents of the paper refer to the important social and political events in the world, and clearly indicate the possibilities and circumstances of the development of advertising activity and its content in such specific conditions. It should be noted that a key element in determining the chronology in the presented article is technical and technological advances in the area of using media in the advertising business, in the indicated period.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00