Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Instytucjonalizacja etyki w przedsiębiorstwie - Paweł Brzustewicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Instytucjonalizacja etyki w przedsiębiorstwie - Paweł Brzustewicz

Tylko online

12,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Paweł Brzustewicz

Tytuł: INSTYTUCJONALIZACJA ETYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Słowa kluczowe: etyka w biznesie, CSR, polityka społeczna, programy etyczne, instytucjonalizacja etyki

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE, FILOZOFIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: pawelbrzustewicz@op.pl

Streszczenie: W pracy omówiony został proces instytucjonalizacji etyki w przedsiębiorstwie, polegający na formułowaniu i kodyfikowaniu standardów moralnych. W praktyce przejawia się on najczęściej w dobrowolnym wprowadzaniu i rozwoju przez przedsiębiorstwa m. in.: polityki społecznej, programów etycznych, kodeksów etycznych, szkoleń etycznych oraz raportów i audytów społecznych. Proces instytucjonalizacji etyki nie tylko wyznacza granice zachowań w biznesie, ale również pozostaje ważnym czynnikiem proprzedsiębiorczej kultury organizacyjnej oraz źródłem budowania konkurencyjności.

Authors: Brzustewicz Paweł

Title: INSTITUTIONALIZATION OF ETHICS IN ENTERPRISE (Instytucjonalizacja etyki w przedsiębiorstwie.)

Keywords: business ethics, CSR, social policy, ethics programs, institutionalization of ethics

Discipline: MANAGEMANT, PHILOSOPHY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: pawelbrzustewicz@op.pl

Abstract: Rapid social changes inside and outside companies require institutionalization and integration of ethics with other business processes and functions. The process of institutionalization of ethics consists in formulating and codifying moral standards. Social policy, ethics programs, codes of ethics, ethics trainings, social reports and audits are the main elements of this process. Institutionalization of ethics not only sets the limits of behavior in business but it is also an important factor of entrepreneurship and competitiveness.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00