Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wymiana rynkowa, interes własny i dobro wspólne: kryzys finansowy  a ekonomia moralna - Darrin W. Snyder Belousek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wymiana rynkowa, interes własny i dobro wspólne: kryzys finansowy a ekonomia moralna - Darrin W. Snyder Belousek

Tylko online

12,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Darrin W. Snyder Belousek

Tytuł: WYMIANA RYNKOWA, INTERES WŁASNY I DOBRO WSPÓLNE: KRYZYS FINANSOWY A EKONOMIA MORALNA

Słowa kluczowe: ekonomia moralna, dobro wspólne, kryzys finansowy

Dyscyplina: FILOZOFIA, EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Darrin W. Snyder Belousek, Ohio Northern University, 525 South Main Street, Ada, Ohio 45810, USA

E-mail autora: dwbelousek@juno.com

Streszczenie: Kryzys finansowy w latach 2008–2009 nie tylko daje nam możliwość zrozumienia, co wydarzyło się na rynkach, ale również refleksji nad ich celowością. Wyciągając wnioski z analiz ekspertów, najpierw przyjrzymy się głównej nauczce, jaką dał nam kryzys – niepowodzeniu samoregulacji przez racjonalny egoizm w złagodzeniu zewnętrznego ryzyka na rynkach finansowych. Następnie zadamy filozoficzne pytanie nasuwające się przy okazji kryzysu, a dotyczące moralnego znaczenia aktywności ekonomicznej: czy wymiana rynkowa odbywa się wyłącznie przez wzgląd na interes własny? Kontemplując poezję Kahlila Gibrana i odnosząc się do ostatniej encykliki papieża Benedykta XVI, naszą uwagę przeniesiemy z ekonomii politycznej na moralną: omówimy relacje pomiędzy wymianą rynkową, interesami własnymi i dobrem wspólnym, a w szczególności – poprzedni stan wymiany rynkowej i jego moralne znaczenie dla obecnego kryzysu.

Authors: Snyder Belousek Darrin W., PhD

Title: MARKET EXCHANGE, SELF-INTEREST, AND THE COMMON GOOD: FINANCIAL CRISIS AND MORAL ECONOMY (Wymiana rynkowa, interes własny i dobro wspólne: kryzys finansowy a ekonomia moralna.)

Keywords: moral economy, common good, financial crisis

Discipline: PHYLOSOPHY, ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Darrin W. Snyder Belousek, Ohio Northern University, 525 South Main Street, Ada, Ohio 45810, USA

E-mail: dwbelousek@juno.com

Abstract: The financial crisis of 2008–2009 presents us with the opportunity to not only understand what has happened in the markets but also to reflect on the purpose of the marketplace. Drawing from expert economic analyses, we first assess the central lesson of the crisis-the failure of self-regulation by rational self-interest to moderate externalized risk in financial markets. Second, we ask the philosophical question occasioned by the crisis concerning the moral meaning of economic activity: Is market exchange solely for the sake of self-interest? Reflecting on the poetry of Kahlil Gibran and engaging with the recent encyclical of Pope Benedict XVI, we turn our attention from political economy to moral economy: the relationships among market exchange, self-interest, and the common good—and, in particular, the prior conditions of market exchange and their moral significance for the present crisis.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00