Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Prawna i teoretyczna koncepcja oszustwa księgowego jako efekt dążenia ... - Leszek Michalczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Prawna i teoretyczna koncepcja oszustwa księgowego jako efekt dążenia ... - Leszek Michalczyk

Tylko online

12,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Leszek Michalczyk

Tytuł: PRAWNA I TEORETYCZNA KONCEPCJA OSZUSTWA KSIĘGOWEGO JAKO EFEKT DĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW DO MAKSYMALIZACJI ZYSKU

Słowa kluczowe: ekonomia XXI w., sprawozdawczość finansowa, audyt finansowo-księgowy, oszustwa księgowe

Dyscyplina: EKONOMIA, RACHUNKOWOŚĆ

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

E-mail autora: sanantoniospurs1@wp.pl

Streszczenie: Skandale finansowo-księgowe stały się synonimem działań prywatnego biznesu pierwszej dekady XXI w. Wpłynęły one na powstanie koncepcji teoretycznych: księgowości kreatywnej, inżynierii rachunkowości, a w polskich realiach również rachunkowości wariantowej. Artykuł prezentuje teoretyczną koncepcję ujęcia skandalu finansowo-księgowego w realiach polskiej gospodarki. Celem postawionym przed nim jest odpowiedź na pytanie, czy polski system prawa bilansowego umożliwia powstanie procedur, jakie miały miejsce w wypadku Enronu i WorldComu? Realizując cel niniejszego artykułu przeprowadzono rozróżnienie inżynierii rachunkowości (wykorzystującej obowiązujące prawo bilansowe) od księgowości kreatywnej (obejmującej działania prawnie niedozwolone) i księgowości prakseologicznej. Analizę postaw osób wykonujących zawód księgowego zobrazowano wykorzystując koncepcję etyki biznesu.

Authors: Michalczyk Leszek, PhD

Title: THE LEGAL AND THEORETICAL CONCEPTION OF ACCOUNTING FREUD AS THE EFFECT OF ENTERPRISES’ AIM FOR PROFIT MAXIMIZATION (Prawna i teoretyczna koncepcja oszustwa księgowego jako efekt dążenia przedsiębiorstw do maksymalizacji zysku.)

Keywords: 21st century economy, financial reporting, financial and accounting audit, accounting fraud

Discipline: ECONOMY, ACCOUNTING

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej, Instytut Ekonomii i Zarzadzania, ul. Prof. Stanislawa Lojasiewicza 4, 30-348 Krakow, Poland

E-mail: sanantoniospurs1@wp.pl

Abstract: Financial and accounting scandals became a synonym of private business activities in the 1st decade of the 21st century. They contributed to the creation of such theoretical concepts as: creative accounting, accounting engineering and, in the Polish economic reality, variant accounting. This article presents a theoretical overview of a financial or accounting scandal in the Polish economic environment. It attempts to answer the question whether the Polish balance law endorses the creation of procedures, such as those seen in the case of Enron and WorldCom. In order to attain this goal, a distinction was established between accounting engineering (using the current, legally-binding balance law), creative accounting (covering unlawful practices), and praxeological accounting. The attitudes of particular accountants were analyzed using the concept of business ethics.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00