Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Czy władza, w imię dobrych intencji, może łamać zasady równości obywateli? ... - Grzegorz Hoppe, Robert Karaszewski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Czy władza, w imię dobrych intencji, może łamać zasady równości obywateli? ... - Grzegorz Hoppe, Robert Karaszewski

Tylko online

12,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Grzegorz M. Hoppe, prof. dr hab. Robert P. Karaszewski

Tytuł: CZY WŁADZA, W IMIĘ DOBRYCH INTENCJI MOŻE ŁAMAĆ ZASADY RÓWNOŚCI OBYWATELI? KTO ODPOWIADA ZA POZIOM INFLACJI I CO Z TEGO WYNIKA?

Słowa kluczowe: podatek od przychodów kapitałowych, wartość pieniądza w czasie, konstytucja, inflacja

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Grzegorz Hoppe, Remondis Bydgoszcz sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85–749 Bydgoszcz

Robert Kraszewski, Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, ul. Gagarina 13 a, 87–100 Toruń

E-mail autora: Grzegorz Hoppe: grzegorz.hoppe@remondis.pl

Robert Kraszewski: robkara@econ.umk.pl

Streszczenie: Artykuł przedstawia sprzeczność przepisów podatkowych od osób fizycznych, dotyczących podatku od przychodów kapitałowych z artykułami Konstytucji oraz z zasadami utraty wartości pieniądza w czasie. Wywód logiczny oraz zaprezentowany przykład pokazują, że Państwo w świetle ustanowionego prawa dokonuje przewłaszczenia części własności swoich obywateli.

Authors: Hoppe Grzegorz M., PhD; professor Robert P. Karaszewski

Title: MAY THE AUTHORITIES, IN THE NAME OF GOOD INTENTIONS VIOLATE THE PRINCIPLE OF EQUALITY OF CITIZENS? WHO IS RESPONSIBLE FOR INFLATION LEVEL AND WHAT FOLLOWS IT? (Czy władza, w imię dobrych intencji może łamać zasady równości obywateli? Kto odpowiada za poziom inflacji i co z tego wynika?)

Keywords: tax on capital income, value of money in time, Constitution, inflation

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Grzegorz Hoppe, Remondis Bydgoszcz sp. z o.o., ul. Inwalidow 45, 85-749 Bydgoszcz, Poland

Robert Kraszewski, Centrum Przywodztwa i Spolecznej Odpowiedzialnosci Biznesu, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania UMK w Toruniu, ul. Gagarina 13 a, 87–100 Torun, Poland

E-mail: Grzegorz Hoppe: grzegorz.hoppe@remondis.pl

Robert Kraszewski: robkara@econ.umk.pl

Abstract: The article presents an inconsistency of the provisions of tax from individuals, concerning the tax on capital income, with the articles of the Constitution and also with the loss of money value in time. Logical reasoning and presented example show that in the light of established law the state makes an assignment of the property of its citizens.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00