Kategorie

Ostatnio przeglądane

Prawo i Więź nr 40 Powiększ do pełnego rozmiaru

Prawo i Więź nr 40

50,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Spis treści

ARTYKUŁY

Tomasz Długosz
Kontrola inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej. Podstawowe zasady i tendencje

Iwona Kaczorowska-Kossowska
Dopuszczalność stosowania produktów leczniczych nie dopuszczonych do obrotu w procedurze narodowej

Maciej Helmin
Wielkopolanin z urodzenia, Pomorzanin z wyboru. Józef Talarczyk – wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku w latach 1956-1974. Przyczynek do historii pomorskiego wymiaru sprawiedliwości po 1945 roku

Dariusz Szpoper, Hubert Rafałowski
Stanisław Cat-Mackiewicz wobec problemów ustrojowych suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Błażej Bawolik
Wybrane postanowienia Konstytucji kwietniowej w ideologii Obozu Zjednoczenia Narodowego

Alina V. Denysova, Alla B. Blaga, Viktor P. Makovii, Yevheniia S. Kaliuzhna
The Right to a Fair Trial: the ECtHR Case-Law and Its Implementation in the Ukrainian Judiciary

Adeola Olufunke Kehinde
Environmental Protection: Need to Comply with Environmental Impact Assessment Act to Curb Indiscriminate Telecommunication Mast Installation in Nigeria

Teresa Astramowicz-Leyk, Yaryna Turchyn, Olga Ivasechko
Legal Framework for Regulation of Labor Migration From Ukraine to the Republic of Poland in the Conditions of COVID-19

Paweł Marczyk
Kwalifikacja posiadania. Prawo podmiotowe, czy stan faktyczny?

Nguyen Hung, Mai Van Thang, Tran Thu Hanh
The Criminal Liability of Commercial Legal Entities in the Current Criminal Code of Vietnam

Grzegorz Maroń
Miejsce Dekalogu w polskim porządku prawnym

Małgorzata Augustyniak
Model edukacji prawniczej we Francji – historia i współczesność


Table of Contents

ARTICLES

Tomasz Długosz
Supervision of Foreign Investment in the EU. Basic Principles and Trends

Iwona Kaczorowska-Kossowska
Admissibility of Using the Medicinal Products that Have Not Been Authorised in National Procedure

Maciej Helmin
A Citizen of Wielkopolska by Birth, a Pomeranian by Choice. Józef Talarczyk – Vice-President of the District Court in Gdańsk between the years 1956-1974. Contribution to the History of the Pomeranian Judiciary System after 1945

Dariusz Szpoper, Hubert Rafałowski
Stanisław Cat-Mackiewicz and the Form of Government Problems of the Sovereign Republic of Poland during the Interwar Period

Błażej Bawolik
Selected Provisions of the April Constitution in the Ideology of the Camp of National Unity

Alina V. Denysova, Alla B. Blaga, Viktor P. Makovii, Yevheniia S. Kaliuzhna
The Right to a Fair Trial: the ECtHR Case-Law and Its Implementation in the Ukrainian Judiciary

Adeola Olufunke Kehinde
Environmental Protection: Need to Comply with Environmental Impact Assessment Act to Curb Indiscriminate Telecommunication Mast Installation in Nigeria

Teresa Astramowicz-Leyk, Yaryna Turchyn, Olga Ivasechko
Legal Framework for Regulation of Labor Migration From Ukraine to the Republic of Poland in the Conditions of COVID-19

Paweł Marczyk
Possession. Subjective Right or Actual State?

Nguyen Hung, Mai Van Th ang, Tran Th u Hanh
The Criminal Liability of Commercial Legal Entities in the Current Criminal Code of Vietnam

Grzegorz Maroń
The Place of the Decalogue within the Polish Legal Order

Małgorzata Augustyniak
The Model of Legal Education in France – History and the Present Day

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00