Kategorie

Ostatnio przeglądane

Prawo i Więź nr 31 Powiększ do pełnego rozmiaru

Prawo i Więź nr 31

50,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Spis treści


Civil Law and Commercial Law in Activities of the Administration ...

Grzegorz Kozieł
Civil Law and Commercial Law in Activities of the Administration. Tradition and Modernity in Legal Institutions. Part 2. Introduction

Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Renata Tanajewska
Public procurement Law – Civil Law under "Coercion" of Administrative Law or Administrative Law on the basis of Civil law? Comments on the Method of Its Regulation and the Nature
of Legal Norms

Michał Zalewski
Providing Land Properties with Access to Public Roads through the Establishment of Easements – Selected Issues within Civil and Administrative Law

Artur Kokoszkiewicz, Łukasz Bolesta
Institution of a Whistleblower in the Polish Legal System – Meaning and Perspectives in the Area of Public Administration Activities

Grzegorz Kozieł
Legal Status of Succession Manager in Terms of Polish Law

Jędrzej Jerzmanowski
Transfer of Shares in Municipal Companies in the Current Legal Reality, Following the Entry into Force of the State-owned Property Management Rules Act of 2016

Agata Barczewska-Dziobek
Organizational and Legal Form of Local Development Tasks – Innovation or Break in the Model of Administration Activities?

Tomasz Jasiakiewicz
On the Notion of the Competent State Agency as the Unit Authorized to Demand the Fulfillment of Testamentary Burden, if it is in the Public Interest (Art. 985 of the Civil Code)


ARTYKUŁY

Iwona Szymczak
Ewolucja konstrukcji prawnej ustawowego zarządu powierzonego wykonywanego przez spółdzielnię mieszkaniową (na podstawie art. 27 ust. 2 u.s.m.)

Jan Sobiech
Prawo łaski w Rzeczypospolitej Polskiej okresu międzywojennego

Wojciech Engelking
Stan wyjątkowy jako formuła przestrzenna. Amerykańskie więzienie w Abu Ghraib w kontekście filozofii prawa Carla Schmitta


AUTORZY

Noty o autorach


Table of Contents


Civil Law and Commercial Law in Activities of the Administration ...

Grzegorz Kozieł
Civil Law and Commercial Law in Activities of the Administration. Tradition and Modernity in Legal Institutions. Part 2. Introduction

Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Renata Tanajewska
Public procurement Law – Civil Law under "Coercion" of Administrative Law or Administrative Law on the basis of Civil law? Comments on the Method of Its Regulation and the Nature
of Legal Norms

Michał Zalewski
Providing Land Properties with Access to Public Roads through the Establishment of Easements – Selected Issues within Civil and Administrative Law

Artur Kokoszkiewicz, Łukasz Bolesta
Institution of a Whistleblower in the Polish Legal System – Meaning and Perspectives in the Area of Public Administration Activities

Grzegorz Kozieł
Legal Status of Succession Manager in Terms of Polish Law

Jędrzej Jerzmanowski
Transfer of Shares in Municipal Companies in the Current Legal Reality, Following the Entry into Force of the State-owned Property Management Rules Act of 2016

Agata Barczewska-Dziobek
Organizational and Legal Form of Local Development Tasks – Innovation or Break in the Model of Administration Activities?

Tomasz Jasiakiewicz
On the Notion of the Competent State Agency as the Unit Authorized to Demand the Fulfillment of Testamentary Burden, if it is in the Public Interest (Art. 985 of the Civil Code)


ARTICLES

Iwona Szymczak
Evolution of the Legal Structure of the Statutory Management Entrusted to a Housing Co-operative (pursuant to Article 27 (2) of the Act on Housing Co-operative Law)

Jan Sobiech
The Law of Grace in the Republic of Poland of the Interwar Period

Wojciech Engelking
The State of Emergency as a Spatial Form. American Prison in Abu Ghraib in the Context of Carl Schmitt’s Philosophy of Law


AUTHORS

About the Authors

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00