Kategorie

Ostatnio przeglądane

Prawo i Więź nr 32 Powiększ do pełnego rozmiaru

Prawo i Więź nr 32

50,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Spis treści

ARTYKUŁY

Andrzej Bałaban
Więzi konstytucyjne w polskich ustawach zasadniczych

Przemysław Dąbrowski
Związek Zawodowy Pracowników Bankowych i Kas Oszczędności Okręgu Wileńskiego – struktura prawna i działalność w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Janusz Gajda
Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice zostały wpisane więcej niż dwie osoby

Elżbieta Karska, Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Załogowe i bezzałogowe stacje kosmiczne: wybrane aspekty prawne

Czesław P. Kłak
Niepełna opinia biegłego w polskim procesie karnym

Artur Kotowski
Kilka uwag o formularzach uzasadnień w sprawach karnych

Mirosław Pawełczyk
Interes prawny a interes faktyczny prezesa zarządu instytucji finansowej w toku postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego

Wojciech Lis, Grzegorz Tylec
Ochrona prawna nazw organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Damian Szeleszczuk
Ochrona jednostek i grup przed dyskryminacją z powodów religijnych lub światopoglądowych w Kodeksie karnym z 1997 r.

Paweł Banul
Uwagi dotyczące ustalania treści prawa obcego w postępowaniu cywilnym

Jan Kluza
Problematyka informowania o dostępie do aborcji a pomocnictwo do przestępstwa przerwania ciąży (art. 152 § 2 k.k.)


AUTORZY

Noty o autorach
Table of Contents

ARTICLES

Andrzej Bałaban
Constitutional Bonds in Polish Constitutions

Przemysław Dąbrowski
The Trade Union of Bank Workers and Savings Banks of the Vilnius District – Legal Structure and Activity during the Interwar Period

Janusz Gajda
Transcription of a Child’s Foreign Birth Certificate on Which More Than Two People Were Entered as Parents

Elżbieta Karska, Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Manned and Unmanned Space Stations: Selected Legal Aspects

Czesław P. Kłak
Incomplete Expert Opinion in the Polish Criminal Trial

Artur Kotowski
A Few Words about the Justifi cation Forms in Criminal Cases

Mirosław Pawełczyk
Legal and Real Interest of the President of the Management Board of a Financial Institution in the Course of Proceedings before the Polish Financial Supervision Authority

Wojciech Lis, Grzegorz Tylec
Legal Protection of Names of Bodies Protecting Public Security and Order

Damian Szeleszczuk
Protection of Individuals and Groups against Discrimination on Grounds of Religion or Worldview in the Criminal Code of 1997

Paweł Banul
Comments on Determining the Content of Foreign Law in Civil Proceedings

Jan Kluza
Informing about the Access to Abortion and Aiding and Abetting to the Crime of Termination the Pregnancy (Article 152 § 2 of the Criminal Code)


AUTHORS

About the Authors

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00