Kategorie

Ostatnio przeglądane

Prawo i Więź nr 34 Powiększ do pełnego rozmiaru

Prawo i Więź nr 34

50,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Spis treści

ARTYKUŁY

Marta Stepnowska
Prawo członka spółdzielni do informacji

Paweł Widerski
The Abuse of Authority by a Professional Counsel in Civil Proceedings

Sebastian Czechowicz
Zasadność istnienia kary nagany i możliwość jej stosowania za wykroczenie uchylania się od obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci

Aleksandra Młynarkiewicz
Prawne aspekty uprowadzenia i porwania rodzicielskiego a naruszenie dobra dziecka – studium uwarunkowań na tle orzecznictwa

Ewa Derc
Cechy działań Komisji Nadzoru Finansowego wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w kontekście definicji władczych i pozawładczych działań administracji oraz konsekwencje władczego kształtowania sytuacji prawnej kas i Kasy Krajowej w formach niewładczych

Eryk Kosiński, Anna Mikulska
Assessing the Rules of Functioning and Organization of the Wholesale Natural Gas Market in the European Union and Ukraine: Legal and Socio-political Perspective. Part 1. The Backdrop: Natural Gas Market in the EU and Ukraine

Marian Masternak
Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pożytku publicznego w Polsce

Dariusz Szpoper
Niedoszła próba ograniczenia samodzierżawia. Aleksander I i warszawski projekt konstytucji dla Imperium Rosyjskiego z lat 1818-1820

Adam Ostrowski
Jerzy Panejko i jego poglądy na instytucję samorządu

Anna Korzeniewska-Lasota
Legislacyjne próby rozwiązania kwestii rozliczenia się za tzw. mienie zabużańskie w latach 1989-2003

Maciej Helmin
U początków funkcjonowania sądownictwa polskiego na Żuławach i Powiślu po II wojnie światowej. Sąd Grodzki w Malborku (1945-1950)

Maciej Serowaniec
The Financial Independence of the Supreme Audit Institutions in the Light of Regulations of EU Member States

Łukasz Kułaga
Zmiana paradygmatu w prawie międzynarodowym na przykładzie międzynarodowego prawa inwestycyjnego

Adam Wiśniewski
Europejski Trybunał Praw Człowieka trybunałem konstytucyjnym Europy?

Paweł Króliczek
Postlegislacyjna ocena skutków regulacji na szczeblu federalnym w Stanach Zjednoczonych

Arkadiusz Barut
Prawo jako wyraz „idei kierującej”. Koncepcja Maurice’a Hauriou i jej aktualność


AUTORZY

Noty o autorachTable of Contents

ARTICLES

Marta Stepnowska
Cooperative Member’s Right to Receive Information

Paweł Widerski
The Abuse of Authority by a Professional Counsel in Civil Proceedings

Sebastian Czechowicz
Reasonableness of a Reprimand and Its Applicability for Evading Mandatory Vaccinations for Children

Aleksandra Młynarkiewicz
Legal Aspects of Parental Abduction and Kidnapping and the Welfare of the Child – a Study of Conditions against a Background of Case-Law

Ewa Derc
Characteristics of the Polish Financial Supervision Authority’s actions towards Credit Unions in the Context of the Imperious and Non-Imperious Actions of the Administration, and the Consequences of the Imperious Actions of Administration Towards Legal Situation of Credit Unions and National Association of Cooperative Savings and Credit Unions (NACSCU) in the Form of Non-Imperious Actions

Eryk Kosiński, Anna Mikulska
Assessing the Rules of Functioning and Organization of the Wholesale Natural Gas Market in the European Union and Ukraine: Legal and Socio-political Perspective. Part 1. The Backdrop: Natural Gas Market in the EU and Ukraine

Marian Masternak
Legal Aspects of the Activities of Public Benefit Organizations in Poland

Dariusz Szpoper
A Failed Attempt to Limit Self-Lease. Alexander I and the Warsaw Constitution Draft for the Russian Empire between 1818 and 1820

Adam Ostrowski
Jerzy Panejko and His Views on the Institution of the Local Government

Anna Korzeniewska-Lasota
Legislative Attempts to Resolve the Issue of Settling for So-Called „Property Left beyond the Bug River” in between 1989 and 2003

Maciej Helmin
The First Years of the Judicial System in Żuławy and Powiśle after the II World War. District Court in Malbork (1945-50)

Maciej Serowaniec
The Financial Independence of the Supreme Audit Institutions in the Light of Regulations of EU Member States

Łukasz Kułaga
Paradigm Shift in International Law with Particular Focus on International Investment Law

Adam Wiśniewski
The European Court of Human Rights as a Constitutional Court for Europe?

Paweł Króliczek
Post-Legislative Regulatory Impact Analysis in American Federal System

Arkadiusz Barut
Law as a „Directing Idea”. Maurice Hauriou’s Concept and Its Validity


AUTHORS

About the Authors

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00