Kategorie

Ostatnio przeglądane

Prawo i Więź nr 39 Powiększ do pełnego rozmiaru

Prawo i Więź nr 39

50,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Spis treści

ARTYKUŁY

Roser Martínez
The American Security Model and Its Influence over European Social and Juridic Values

Filip Ciepły
Współczesny abolicjonizm więzień

Jarosław Dobkowski
W obronie nauki administracji

Nataliia Lytvyn, Halyna Andrushchenko, Yevhen V. Zozulya, Olena V. Nikanorova, Lyudmila M. Rusal
Enforcement of Court Decisions as a Social Guarantee of Protection of Citizens Rights and Freedoms

Nikola Tkacz
To What Extent Do Human Rights Provide an Appropriate Approach to Achieving Environmental Protection?

Michał Barański, Mirosław Pawełczyk
Reżim prawny umowy o zakazie konkurencji zawartej z członkiem organu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Tomáš Sejkora
Selected Issues of Subsidy for Employment of Persons with Disabilities

Anna Bober-Kotarbińska
The Infringement of the Author's Moral Rights In the Perspective of Making Spatial Copies of Works In Formats Accessible to People with Disabilities

Volodymyr Benkivskiy
The Problem of Normative Reflection (Consolidation) of Causation in the Criminal Law of Ukraine and Some Foreign Countries

Filip Manikowski
Oczywista bezzasadność powództwa w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Anna Dziergawka
Sprzeciw prokuratora od postanowienia sądu o zastosowaniu tzw. warunkowego tymczasowego aresztowania i jego skutki (art. 257 § 3 k.p.k.).

Paweł Lewandowski
O potrzebie kompatybilności przepisów regulujących wyzysk w Kodeksie Cywilnym i w Kodeksie Karnym

Dominik Bierecki
Zasada równości praw i obowiązków członków spółdzielni. Uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Aleksandra Nadolska
„Rozszerzenie” ochrony przedsiębiorców na gruncie umów bankowych zawierających klauzule abuzywne

Nguyen Duy Phuong, Nguyen Duy Thanh
Law on Corporate Social Responsibility for Consumers in Vietnam

Anita Lutkiewicz-Rucińska
Zawarcie małżeństwa pod wpływem groźby. Część 2. Przesłanki groźby prawnie doniosłej jako wady oświadczenia osoby zawierającej małżeństwo

Adeola Olufunke Kehinde, Sunday Kolawole Iyaniwura, Chikaodili Adimoha
Examination of the Right of a Female Child to Inheritance: Eastern Nigeria Context

Table of Contents

ARTICLES

Roser Martínez
The American Security Model and Its Influence over European Social and Juridic Values

Filip Ciepły
Today’s Prison Abolition Movement

Jarosław Dobkowski
In Defense of the Science of Administration

Nataliia Lytvyn, Halyna Andrushchenko, Yevhen V. Zozulya, Olena V. Nikanorova, Lyudmila M. Rusal
Enforcement of Court Decisions as a Social Guarantee of Protection of Citizens Rights and Freedoms

Nikola Tkacz
To What Extent Do Human Rights Provide an Appropriate Approach to Achieving Environmental Protection?

Michał Barański, Mirosław Pawełczyk
The Legal Regime of a Non-competition Agreement Concluded with a Member of the Management Body Within the Meaning of the Act of 9 June 2016 on the Principles of Shaping the Remuneration of Persons Managing Certain Companies

Tomáš Sejkora
Selected Issues of Subsidy for Employment of Persons with Disabilities

Anna Bober-Kotarbińska
The Infringement of the Author's Moral Rights In the Perspective of Making Spatial Copies of Works In Formats Accessible to People with Disabilities

Volodymyr Benkivskiy
The Problem of Normative Reflection (Consolidation) of Causation in the Criminal Law of Ukraine and Some Foreign Countries

Filip Manikowski
An Obviously Unfounded Claim in the Constitutional Tribunal Judicature

Anna Dziergawka
The Prosecutor’s Objection to a Court’s Decision to Use Conditional Provisional Arrest and Its Consequences (Code of Criminal Procedure, 257(§ 3))

Paweł Lewandowski
The Need for Compatibility of the Provisions That Regulate Exploitation in Polish Civil and Criminal Codes

Dominik Bierecki
The Principle of Equality of Cooperative Members’ Rights and Obligations. Remarks Against the Background of the Supreme Court’s Judicature

Aleksandra Nadolska
The Extending of the Entrepreneurs Protection Within the Banking Agreements Containing Abusive Clauses

Nguyen Duy Phuong, Nguyen Duy Thanh
Law on Corporate Social Responsibility for Consumers in Vietnam

Anita Lutkiewicz-Rucińska
Marriage Under the Unlawful Threat. Part 2. Statutory Conditions of a Threat as a Defect in a Declaration of a Person Entering into the Marriage

Adeola Olufunke Kehinde, Sunday Kolawole Iyaniwura, Chikaodili Adimoha
Examination of the Right of a Female Child to Inheritance: Eastern Nigeria Context

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00