Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Sektor usług w Chinach - Mateusz Słota Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Sektor usług w Chinach - Mateusz Słota

Tylko online

12,00 zł

10 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Mateusz S. Słota

Tytuł: SEKTOR USŁUG W CHINACH

Słowa kluczowe: Chińska Republika Ludowa, usługi, sektor usług, trzeci sektor gospodarki

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Mateusz Słota, Centrum Usług Outsourcingowych Accenture Services Sp. z o.o., ul. Chocimska 17, 00–791 Warszawa

E-mail autora: matslota@o2.pl

StreszczenieNiniejszy artykuł dotyczy rozwoju sektora usług w Chinach, obecnie drugiej po Stanach Zjednoczonych gospodarce świata. Autor pokazuje najpierw wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej, a następnie skupia się na rosnącej roli sektora usług w gospodarce Państwa Środka na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, a więc od początków urynkowienia gospodarki chińskiej przez administrację Denga Xiaopinga, praktycznie aż po dzień dzisiejszy. Analizując powyższe, autor bierze pod uwagę udział sektora usług w zatrudnieniu oraz tworzeniu Produktu Krajowego Brutto. Uwadze autora nie umykają także wewnętrzne przeobrażenia struktury w ramach samego sektora usług, gdzie obecnie większą niż w poprzednich latach rolę odgrywają usługi finansowe i branża nieruchomości, mniejszą natomiast transport i telekomunikacja. Najistotniejsza część artykułu omawia perspektywy rozwoju trzeciego sektora gospodarki Chin w przyszłości przy uwzględnieniu zagrożeń i barier rozwoju, a także stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czy Chiny będą w stanie w kolejnych latach dogonić państwa wysoko rozwinięte pod względem udziału sektora usług w gospodarce i cieszyć się mianem gospodarki postindustrialnej.

Author: Słota Mateusz, S., PhD student

Title: CHINA'S SERVICES SECTOR (Sektor Usług w Chinach)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 1(58), pages: 160–169

Keywords: China, People's Republic of China, services, services sector, the third sector of economy

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Mateusz Słota, Centrum Uslug Outsourcingowych Accenture Services Sp. z o.o., ul. Chocimska 17, 00–791 Warszawa, Poland

E-mail: matslota@o2.pl

Abstract: The article covers the topic of development of the services sector in China, which is currently the second largest national economy in the world after the United States. At the beginning the author shows the growth of importance of China in the global economy and then focuses on the growing role of its services sector within the last thirty years, from the very beginning of the opening-up reforms and policy initiated by Deng Xiaoping's administration till now. When analyzing the aforementioned the author takes into consideration the share of services sector in total employment and GDP creation. Moreover, the author takes notice of the internal structural changes within the services sector itself, where currently the role of financial and real estate services rises, whereas the role of transportation and telecommunication services diminishes. The most important part of the article discusses the development perspectives of the third sector of Chinese economy in the future, taking into account the threats and barriers, and constitutes an attempt to answer the question whether China will be able to catch up in terms of the services sector share in economy in comparison to developed countries in the coming years to be perceived as a post-industrial economy.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00