Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Samozatrudnienie jako forma przedsiębiorczości indywidualnej ... - Dorota Niesiołowska, Katarzyna Szelągowska-Rudzka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Samozatrudnienie jako forma przedsiębiorczości indywidualnej ... - Dorota Niesiołowska, Katarzyna Szelągowska-Rudzka

Tylko online

12,00 zł

10 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: Dorota Niesiołowska, dr Katarzyna I. Szelągowska-Rudzka

Tytuł: SAMOZATRUDNIENIE JAKO FORMA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INDYWIDUALNEJ W OCENIE WŁASNEJ PRZEDSIĘBIORCÓW

Słowa kluczowe: samozatrudnienie, przedsiębiorczość indywidualna

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Katarzyna Szelągowska-Rudzka, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Zarządzania, ul. Morska 81–87, 81–225 Gdynia

E-mail autora: Katarzyna Szelągowska-Rudzka – mary@wpit.am.gdynia.pl

StreszczenieW artykule przedstawiono rozważania na temat istoty i uwarunkowań samozatrudnienia jako formy przedsiębiorczości indywidualnej w oparciu o analizę literatury przedmiotu i publikowanych wyników badań. Zaprezentowano również opinie celowo wybranej grupy 51 samozatrudnionych z województwa pomorskiego na temat warunków podejmowania i wykonywania przez nich jednoosobowej działalności gospodarczej. Na ich podstawie zdiagnozowano występujące wciąż trudności, potwierdzono wyniki badań prezentowane w literaturze przedmiotu oraz wskazano oczekiwane przez badanych kierunki usprawnień.

Authors: Niesiołowska Dorota, Szelągowska- -Rudzka Katarzyna, I., PhD;

Title: SELF-EMPLOYMENT AS A FORM OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURSHIP IN SELF-ASSESMENT OF ENTREPRENEURS (Samozatrudnienie jako forma przedsiębiorczości indywidualnej w ocenie własnej przedsiębiorców)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 1(58), pages: 145–159

Keywords: self-employment, individual entrepreneurship

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Katarzyna Szelągowska- Rudzka, Akademia Morska w Gdyni, Wydzial Przedsiebiorczosci i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Zarzadzania, ul. Morska 81–87, 81–225 Gdynia, Poland

E-mail: Katarzyna Szelągowska-Rudzka – mary@wpit.am.gdynia.pl

Abstract: The article presents reflections on the nature and determinants of self-employment as a form of individual entrepreneurship based on an analysis of published literature and research results. It presents the opinions of intentionally selected group of 51 self-employed from the Pomeranian on the conditions and the pursuit of their one-man business. On this basis problems that still occur were diagnosed, the findings presented in the literature were confirmed, and expected improvement directions identified by the respondents were signalized.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00