Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Spółka komandytowo-akcyjna – koniec optymalizacji podatkowej od stycznia 2013 - Andrzej Białous, Agata Wątrobska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Spółka komandytowo-akcyjna – koniec optymalizacji podatkowej od stycznia 2013 - Andrzej Białous, Agata Wątrobska

Tylko online

12,00 zł

10 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: Andrzej Białous, Agata Wątrobska

Tytuł: SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA – KONIEC OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ OD STYCZNIA 2013

Słowa kluczowe: spółka komandytowo-akcyjna, prawo spółek, opodatkowanie, komplementariusz, akcjonariusz, inwestor, spółka

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: Agata Wątrobska – aszyszyskowska@wp.pl

Andrzej Białous – a.bialous@wp.pl

StreszczenieNa stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt z dnia 24.08.2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/59396). W myśl przedstawionego uzasadnienia, zasadniczym celem i założeniem projektu jest zapewnienie realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ograniczenie tzw. optymalizacji podatkowej. Autorzy analizują, jaki wpływ będzie miała powyższa nowelizacja na inwestorów kapitałowych oraz przedsiębiorców zamierzających podjąć działalność gospodarczą w formie spółki komandytowo-akcyjnej.

Authors: Białous Andrzej; Wątrobska Agata, PhD student

Title: LIMITED JOINT-STOCK PARTNERSHIP – END OF TAX OPTIMIZATION SINCE JANUARY 2013 (Spółka Komandytowo Akcyjna – koniec optymalizacji podatkowej od stycznia 2013)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 1(58), pages: 59–65

Keywords: limited joint-stock partnership, companies' law, taxation, unlimited partner, shareholder, investor, company

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: Agata Wątrobska – aszyszyskowska@wp.pl

Andrzej Białous – a.bialous@wp.pl

Abstract: The Government Legislation Centre web page published a project of 08.24.2012, the Law amending the Law on Corporate Income Tax, the Law on income tax on individuals and certain other acts (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/59396). According to the justification, the principal aim and objective of the project is to ensure implementation of the principle of fair taxation associated with doing business by reducing the so-called tax optimization. The authors analyze the impact the above amendment will have on capital investors and entrepreneurs seeking capital to start their business in the form of a limited joint-stock company.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00