Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wiara i rozum. Spór o status teologii politycznej u L. Straussa i E. Voegelina - Romuald Piekarski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wiara i rozum. Spór o status teologii politycznej u L. Straussa i E. Voegelina - Romuald Piekarski

Tylko online

12,00 zł

10 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr hab. Romuald M. Piekarski, prof. UG

Tytuł: WIARA I ROZUM. SPÓR O STATUS TEOLOGII POLITYCZNEJ U L. STRAUSSA I E.VOEGELINA

Słowa kluczowe: wiara, rozum, teologia polityczna, Leo Strauss, Eric Voegelin

Dyscyplina: FILOZOFIA POLITYKI

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Romuald Piekarski, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa, Zakład Filozofii Współczesnej, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

E-mail autora: globrp@univ.gda.pl

StreszczenieW latach 50. XX wieku Leo Strauss i Eric Voegelin prowadzili ważny spór dotyczący statusu mitu oraz relacji filozofii do teologii. Ponieważ obaj pozostawali twórczy w obrębie szeroko pojmowanej filozofii polityki, to tym samym ów spór przybrał formę dyskusji na temat statusu teologii politycznej. Dyskusja ta wydaje się tym ciekawsza, że odwołuje się do kontrowersyjnej pozycji teologii politycznej w pismach Thomasa Hobbesa i jego kontynuatorów. W artykule autor streszcza zarówno argumenty w jawnej i bezpośrednio wiedzionej polemice (m. in. w korespondencji w latach 1934–64) obu autorów, jak i rekonstruuje przynajmniej najważniejsze przesłanki ich stanowisk w tym sporze. Autor pragnie się również pokusić o ustosunkowanie się rzeczowe do przedmiotu powyższego sporu, a więc do relacji filozofii do teologii oraz relacji między teologią polityczną a filozofią polityczną, w nawiązaniu do nowszych badań, m. in. Merio Scattola i Jacoba Taubesa.

Author: professor Piekarski Romuald, M.

Title: FAITH AND REASON. DISPUTE ON THE STATUS OF POLITICAL THEOLOGY IN THE WORKS OF LEO STRAUSS AND ERIC VOEGELIN (Wiara i rozum. Spór o status teologii politycznej u L. Straussa i E. Voegelina)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 1(58), pages: 7–13

Keywords: faith, reason, political theology, Leo Strauss, Eric Voegelin

Discipline: POLITICAL PHILOSOPHY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Romuald Piekarski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Nauk Spolecznych, Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa, Zaklad Filozofii Wspolczesnej, ul. Bazynskiego 4, 80–952 Gdansk, Poland

E-mail: globrp@univ.gda.pl

Abstract: In the 50s of the twentieth century Leo Strauss and Eric Voegelin conducted an important dispute concerning the status of myth and the relationship of philosophy to theology. As they both remained creative within the broader political philosophy, their argument took the form of discussion on the status of political theology. This discussion seems to be even more interesting as it invokes the controversial position of political theology in the writings of Thomas Hobbes and his followers. In his article the author summarizes both the arguments of overt and directly guided polemics (among others correspondence in the years 1934 to 1964) of both authors, and reconstructs at least the most important evidence of their positions in this dispute. The author wishes also to respond to the subject matter of this dispute, and therefore the relation of philosophy to theology and the relationship between political theolog y and political philosophy, with reference to recent studies, among others of Merio Scattola and Jacob Taubes, were discussed.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00