Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Reklama w świecie osób niesłyszących - Michał Makowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Reklama w świecie osób niesłyszących - Michał Makowski

Tylko online

12,00 zł

10 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Michał Makowski

Tytuł: REKLAMA W ŚWIECIE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Słowa kluczowe: reklama, promocja, komunikacja marketingowa, niepełnosprawność

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Michał Makowski, Powiślańska Szkoła Wyższa, Wydział Zarządzania, ul. 11 Listopada 29, 82–500 Kwidzyn

E-mail autora: makowm@wp.pl

StreszczenieW opracowaniu omówiono podstawowe zasady realizowania procesu komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem jego specyfiki wśród osób niesłyszących. Wskazując potrzeby informacyjne tego typu konsumentów, odniesiono się do uwarunkowań realizowanej w praktyce komunikacji marketingowej. Ważnym uzupełnieniem części teoretycznej opracowania są zaprezentowane dane, pochodzące z przeprowadzonego w I kwartale 2012 r. reprezentatywnego ankietowego badania wśród członków Polskiego Związku Głuchych. Zasadniczym celem badania było określenie stosunku osób niesłyszących do aktywności reklamowej, ze szczególnym uwzględnieniem treści niewerbalnych i niejęzykowych znajdujących się w emitowanych w telewizji filmach reklamowych.

 

Author: Makowski Michał, PhD

Title: ADVERTISING IN THE WORLD OF THE DEAF PEOPLE (Reklama w świecie osób niesłyszących)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 1(58), pages: 84–95

Keywords: advertising, promotion, marketing communication, disability

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Michał Makowski, Powislanska Szkola Wyzsza, Wydzial Zarzadzania, ul. 11 Listopada 29, 82–500 Kwidzyn, Poland

E-mail: makowm@wp.pl

Abstract: The article discusses the basic principles for implementing the communication process with particular emphasis on the specifics of the deaf people. Indicating the need for information of this type of consumers, reference is made to conditions of marketing communication implemented in practice. An important complement to the theoretical study is presented data from a representative survey research among members of the Polish Association of the Deaf conducted in the first quarter of 2012. The primary objective of the study was to determine the attitude of the deaf to advertising, with particular emphasis on non-verbal and non-language content contained in the broadcast television commercials.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00