Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Sposoby zabezpieczenia emisji obligacji i ich wpływ na ryzyko inwestora. Analiza prawno-ekonomiczna - Szymon Szarmach Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Sposoby zabezpieczenia emisji obligacji i ich wpływ na ryzyko inwestora. Analiza prawno-ekonomiczna - Szymon Szarmach

Tylko online

12,00 zł

10 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Szymon Szarmach

Tytuł: SPOSOBY ZABEZPIECZENIA EMISJI OBLIGACJI I ICH WPŁYW NA RYZYKO INWESTORA. ANALIZA PRAWNOEKONOMICZNA

Słowa kluczowe: inwestycje w obligacje, ryzyko

kredytowe, rating obligacji, sposoby zabezpieczenia emisji obligacji, obligacje niezabezpieczone

Dyscyplina: EKONOMIA, PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Szymon Szarmach, Kancelaria Adwokacka adw. Mariana Główczyńskiego, ul. Uphagena 4/1, 80–237 Gdańsk

E-mail autora: szymonszarmach@gmail.com

StreszczenieArtykuł traktuje o problematyce inwestowania w obligacje oraz sposobu zabezpieczenia ich emisji. Autor stawia tezę, iż wybór sposobu zabezpieczenia emisji obligacji wpływa bezpośrednio na poziom ryzyka inwestycji, a w konsekwencji na rating emisji. Od strony prawnej, przedstawione zostają zagadnienia zabezpieczenia emisji obligacji w ogólności, a także ekonomiczne aspekty zabezpieczenia, takie jak rodzaje ryzyka związanego z emisją obligacji oraz rating emisji. W dalszej części autor omawia poszczególne rodzaje zabezpieczenia emisji obligacji, proponując własne poglądy na temat praktycznego zastosowania konkretnych rodzajów zabezpieczeń oraz wpływu ich zastosowania na ryzyko inwestycyjne. Wreszcie przedstawiona zostaje prawna specyfika obligacji niezabezpieczonych oraz czynników makroekonomicznych niezależnych od woli emitenta, a wpływających na ryzyko inwestycji.

Author: Szarmach Szymon, PhD student

Title: VARIOUS METHODS OF SECURING BONDS AND THEIR IMPACT ON INVESTOR'S CREDIT RISK MEASUREMENT. LEGAL-ECONOMIC ANALYSIS (Sposoby zabezpieczenia emisji obligacji i ich wpływ na ryzyko inwestora. Analiza prawno-ekonomiczna)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 1(58), pages: 74–83

Keywords: investment in bonds, credit risk, bonds rating measurement, various types of securing bonds, junk bonds

Discipline: ECONOMICS, LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Szymon Szarmach, Kancelaria Adwokacka adw. Mariana Glowczynskiego, ul. Uphagena 4/1, 80–237 Gdansk, Poland

E-mail: szymonszarmach@gmail.com

Abstract: The article discusses the issues related to investment in bonds and methods of securing their emission. The author propounds a thesis that, choice of securing method of bonds emission impacts directly the level of investment risk and consequently the rating of the emission. At the outset, in legal aspect of the issue, there are presented problems concerning securing emission of bonds in general and in addition to that, economic aspects of securing emission, such as various types of risks associated with bonds emission and its rating. Furthermore, the author discusses various methods of securing bonds in particular, alongside with suggesting his individual opinion for practical usage of each of the forms of securing bonds and an impact of each of them towards investment risk. Ultimately legal specificity of junk bonds and macroeconomic factors irrespective from issuers will, which influences investment risk are presented.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00