Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce: historia i stan obecny - Aneta Grygoruk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce: historia i stan obecny - Aneta Grygoruk

Tylko online

12,00 zł

10 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Aneta Grygoruk

Tytuł: TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH W POLSCE: HISTORIA I STAN OBECNY

Słowa kluczowe: historia ubezpieczeń, spółka akcyjna, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Aneta Grygoruk, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, ul. Władysława IV 22, 81–743 Sopot

E-mail autora: aneta.grygoruk@wp.pl

StreszczenieTowarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jest specyficznym podmiotem gospodarczym, występującym tylko w ubezpieczeniach. Na ziemiach polskich, pierwsze formy działalności ubezpieczeniowej pojawiły się już na początku XV w. Dalszy rozwój ubezpieczeń wzajemnych miał miejsce w Polsce w XVII wieku, kiedy to powstawały tzw. porządki ogniowe i kasy ogniowe, a także w okresie zaborów na przełomie XVIII i XIX wieku. W okresie międzywojennym dominującą rolę w Polsce odgrywały publicznoprawne zakłady ubezpieczeń wzajemnych. W szczególności prym wiódł Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych i Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu. Wraz z wybuchem II wojny światowej oba zakłady ubezpieczeń zostały przejęte przez władze niemieckie, a po odzyskaniu niepodległości kontynuowały swoją działalność. Z historii polskiej działalności ubezpieczeniowej towarzystwa ubezpieczeniowe prowadzące działalność na zasadzie wzajemności zniknęły w 1952 roku. Dopiero ustawa z 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej zmieniła organizację polskiego rynku ubezpieczeniowego i przywróciła możliwość prowadzenia działalności w postaci towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Author: Grygoruk Aneta, PhD

Title: MUTUAL INSURANCE SOCIETIES IN POLAND: HISTORY AND CURRENT STATUS (Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce: historia i stan obecny)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 1(58), pages: 107–134

Keywords: history of insurance, joint-stock company, mutual insurance society

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Aneta Grygoruk, Towarzystwo Ubezpieczen Wzajemnych Spoldzielczych Kas Oszczednosciowo-Kredytowych, ul. Wladysława IV 22, 81–743 Sopot, Poland

E-mail: aneta.grygoruk@wp.pl

Abstract: Mutual insurance society is a specific business entity, occurring only in insurance. On Polish soil, the first forms of insurance activity occurred already at the beginning of the fifteenth century. Further development of mutual insurance took place in Poland in the seventeenth century, as well as during the annexation at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries. In the years between World Wars the dominant role in Poland was played by legal-public mutual insurance societies, particularly the General Mutual Insurance Society and Mutual Insurance Society in Poznan. With the outbreak of World War II, the two insurance companies were taken over by the German authorities, and after regaining independence by Poland, continued its activities. In the history of the Polish insurance business, insurance societies operating on the basis of reciprocity disappeared in 1952. Only the Law of 28 July 1990 on the organization of insurance business has changed the Polish insurance market and restored the capacity to operate as a mutual insurance society.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00