Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Rentowność sprzedaży przedsiębiorstw prywatnych w Polce – ujęcie regionalne - Eliza Farelnik, Wioletta Wierzbicka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Rentowność sprzedaży przedsiębiorstw prywatnych w Polce – ujęcie regionalne - Eliza Farelnik, Wioletta Wierzbicka

Tylko online

12,00 zł

10 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr Eliza Farelnik, dr Wioletta Wierzbicka

Tytuł: RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH W POLSCE – UJĘCIE REGIONALNE

Słowa kluczowe: rentowność sprzedaży, przedsiębiorstwa prywatne, zróżnicowanie regionalne, konwergencja, dywergencja

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Eliza Farelnik, Wioletta Wierzbicka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii, ul. Obitza 2, 10–725 Olsztyn

E-mail autora: Eliza Farelnik – eliza.farelnik@uwm.edu.pl

Wioletta Wierzbicka – wioletta.wierzbicka@uwm.edu.pl

StreszczenieCelem badań była ocena poziomu rentowności sprzedaży przedsiębiorstw prywatnych w Polsce w układzie województw oraz stanu regionalnego zróżnicowania w tym zakresie. Wyniki przeprowadzonych analiz, podsumować można następująco. W latach 1999–2010, poziom rentowności sprzedaży przedsiębiorstw prywatnych w Polsce, wzrósł średnio trzykrotnie, a regionalne zróżnicowanie w tym zakresie znacząco się zmniejszyło. Potwierdzeniem tego jest malejąca wartość współczynnika zmienności, która obniżyła się z poziomu 37% w 1999 r., do poziomu 18% w 2010 r. Dynamika zmian zachodzących w poszczególnych województwach była jednak bardzo zróżnicowana. W konsekwencji tego, w zbiorowości województw obserwowano równolegle zachodzące procesy konwergencji i dywergencji wewnętrznej, w tym również o charakterze marginalizacji. Procesy o takim właśnie charakterze zaobserwowano na przykład w województwie lubelskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim.

Authors: Farelnik Eliza, PhD; Wierzbicka

Wioletta, PhD

Title: THE PROFITABILITY OF PRIVATE COMPANIES' SALES IN POLAND–REGIONAL APPROACH (Rentowność sprzedaży przedsiębiorstw prywatnych w Polsce – ujęcie regionalne)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 1(58), pages: 135–144

Keywords: profitability of sales, private companies, regional disparities, convergence, divergence

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Eliza Farelnik, Wioletta Wierzbicka, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Wydzial Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii, ul. Obitza 2, 10–725 Olsztyn, Poland

E-mail: Eliza Farelnik – eliza.farelnik@uwm.edu.pl ;

Wioletta Wierzbicka – wioletta.wierzbicka@uwm.edu.pl

Abstract: The aim of the study was the evaluation of the private companies' sales profitability in Poland in voivodeships' dimension and the status of regional disparities in this respect. The results of the analysis can be summarized as follows. In the years 1999–2010, the level of profitability of sales of private companies in Poland increased approximately three times and regional disparities in this area have significantly decreased. This is supported by the decreasing value of the coefficient of variation, which fell from 37% in 1999 to 18% in 2010. The dynamics of changes in individual regions was very different. As a consequence, in voivodeships were observed in parallel processes of convergence and divergence, including these of marginalization nature. Processes of this nature were observed, for example, in Lubelskie, Lubuskie and Warmińsko-Mazurskie voivodeships.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00