Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Ekonomiczny wymiar zjawiska przedsiębiorczości w Polsce i innych krajach UE - Przemysław Banasik, Kornelia Lewandowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Ekonomiczny wymiar zjawiska przedsiębiorczości w Polsce i innych krajach UE - Przemysław Banasik, Kornelia Lewandowska

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Przemysław Banasik

Tytuł: EKONOMICZNY WYMIAR ZJAWISKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, przedsiębiorca, Unia Europejska

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Przemysław Banasik, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk

E-mail autora: przemyslawbanasik@tlen.pl

StreszczenieSkala przedsiębiorczości, występująca w Polsce na tle krajów UE jest zasadniczo porównywalna. Nie oznacza to jednak, aby ustawodawca polski czy unijny mieli zaprzestać starań zmierzających do zwiększenia aktywności pro-przedsiębiorczej. Liczba i wielkość przedsiębiorców działających na danym rynku decyduje bowiem zarówno o liczbie zatrudnionych pracowników, poprawie bytu społeczeństwa, jak i wartości dodanej brutto. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby nie tylko procedura zakładania przedsiębiorstw, ale również pozyskiwanie środków na takie założenie były maksymalnie ułatwione (oczywiście przy zachowaniu odpowiednich gwarancji). Czynnikami modyfikującymi mogą być również szkolenia, programy aktywizujące, czy wreszcie ułatwione poradnictwo prawne.

Authors: Banasik, Przemysław, PhD

Title: THE ECONOMIC DIMENTION OF THE PHENOMENON OF ENTREPRENEURSHIP IN POLAND AND OTHER EUROPEAN UNION COUNTRIES (Ekonomiczny wymiar zjawiska przedsiebiorczości w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2012, vol:15, number: 3 (56), pages:

Keywords: entrepreneurship, entrepreneur, European Union

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Przemysław Banasik, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Przedsiebiorczosci i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdansk, Poland

E-mail: przemyslawbanasik@tlen.pl

Abstract: The scale of enterprise existing in Poland in proportion to other EU countries is generally comparable. However, it does not mean that either Polish or EU's legislators should stop efforts to increase the pro-entrepreneurial activities. The number and size of enterprises operating in the market has influence on both the number of employees, and improvement of living conditions. Therefore it is important to make every effort to ensure that not only the procedure for establishing a business, but also raising funds for such an assumption, would be easier (retaining adequate warranties). Professional training, stimulating programs, and law guidance could be used as motivating factors.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00