Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Automatyczny wpływ reklamy na postawy i zachowania konsumentów - Joanna Ossowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Automatyczny wpływ reklamy na postawy i zachowania konsumentów - Joanna Ossowska

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Joanna A. Ossowska

Tytuł: AUTOMATYCZNY WPŁYW REKLAMY NA POSTAWY I ZACHOWANIA KONSUMENTÓW

Słowa kluczowe: postawa, utajona postawa, wpływ automatyczny, reklama

Dyscyplina: PSYCHOLOGIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Joanna Ossowska, Gabinet Psychologiczny Harmonia, ul. Traugutta 2c/3, 81-388 Gdynia

E-mail autora: ossowska.asia@gmail.com

StreszczenieCelem artykułu jest pokazanie automatycznego wpływu, jaki wywierają przekazy reklamowe na postawy, a co za tym idzie, również zachowania konsumentów. Autorka omawia mniej racjonalne zachowania klientów, automatyczne procesy budowania i zamiany postaw konsumenckich oraz wykorzystywane w reklamie heurystyki, wspomagające automatyczne działanie reklamy. Artykuł zwraca także uwagę na różnice indywidualne w odbiorze reklamy oraz wpływ przekazów na funkcjonowanie poznawcze oraz zachowanie odbiorcy.

Authors: Ossowska Joanna A., PhD student

Title: AUTOMATIC INFLUENCE OF ADVERTISING ON CONSUMER ATTITUDES AND BEHAVIOUR (Automatyczny wpływ reklamy na postawy i zachowania konsumentów)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2012, vol:15, number: 3 (56), pages:

Keywords: attitude, implicit attitude, automatic influence, advertisement

Discipline: PSYCHOLOGY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Joanna Ossowska, Gabinet Psychologiczny Harmonia, ul. Traugutta 2c/3, 81-388 Gdynia, Poland E-mail: ossowska.asia@gmail.com

Abstract: The article aims to show automatic influence of advertising messages on attitudes and, consequently, the behavior of consumers. The Author discusses the less rational consumer behavior, automatic processes of building and changing consumer attitudes, and heuristics used to support the automatic impact of advertising. Article also draws attention to individual differences in perception of advertising and the impact of these messages on cognitive functioning and behavior of the recipient.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00