Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Relacja wybranych segmentów prawa bilansowego z prawem podatkowym -  Leszek Michalczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Relacja wybranych segmentów prawa bilansowego z prawem podatkowym - Leszek Michalczyk

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Leszek Michalczyk

Tytuł: RELACJA WYBRANYCH SEGMENTÓW PRAWA FINANSOWEGO Z PRAWEM PODATKOWYM

Słowa kluczowe: rachunkowość, prawo bilansowe, prawo podatkowe, rachunkowość wariantowa

Dyscyplina: EKONOMIA, RACHUNKOWOŚĆ

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

E-mail autora: 50sas21@wp.pl

StreszczenieArtykuł omawia zagadnienia związane z różnicami między polskim prawem bilansowym a prawem podatkowym. Zagadnienia te mają szczególne znaczenie przy analizie możliwości wykorzystania tzw. „poduszki podatkowej”. Omawiane różnice wynikają z odmiennych ujęć niektórych zagadnień w prawie podatkowym podatkowym, niż w prawie bilansowym, jakkolwiek, co do zasady, podstawą ustalania wyniku podatkowego jest prowadzona przez przedsiębiorstwo ewidencja księgowa. W tym zakresie występują też odmienne definicje relacji między działaniami opartymi na tych, formalnie równoważnych sobie ustawach. W ujęciu teoretycznym postrzega się supremację prawa bilansowego, polegającą na przyjęciu ustawy o rachunkowości, jako podstawy do określania wyniku finansowego. W praktyce księgowej widzi się raczej przewagę prawa podatkowego, które stosując bardziej jednoznaczne rozwiązania, ogranicza wariantowość wyboru stosowaną w polskim prawie bilansowym. Różnice te rodzą konieczność tworzenia nowych kategorii bilansowych, związanych z rozliczaniem odroczonego podatku dochodowego. W artykule omawia się też problem w aspekcie podobieństw i różnic występujących, w zakresie analizowanego zagadnienia, w innych krajach.

Authors: Michalczyk Leszek, PhD Title: THE RELATIONSHIP BETWEEN GIVEN SEGMENTS OF BALANCE SHEET LAW AND TAX LAW (Relacja wybranych segmentów prawa bilansowego z prawem podatkowym)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2012, vol:15, number: 3 (56), pages:

Keywords: accounting, balance law, tax law, variant accounting

Discipline: ECONOMICS, ACCOUNTING

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej, Instytut Ekonomii i Zarzadzania, ul. Prof. Stanislawa Lojasiewicza 4, 30-348 Krakow, Poland

E-mail: 50sas21@wp.pl

Abstract: The article discusses the questions connected with the differences between Polish balance sheet law and tax law. This issue is particularly important while analysing the possibilities of using the so called „pillow tax”. The differences in question are caused by the fact that the balance sheet law treats some of the issues differently than the tax law. However, in both cases the basis for determining the tax results is the records kept by a given company. In this area there are also different definitions of the relationship between the actions resulting from this two, formally equivalent to one another, acts. From the theoretical perspective balance sheet law is of greater importance consisting in the accountancy law as the basis for determining a financial outcome. On the other hand, the tax law seems to be more important in accounting, as by applying unambiguous solutions it limits the number of alternatives propounded by Polish balance sheet law. Due to these differences, new balance categories connected with accounting for the deferred income tax need to be created. The article also presents the similarities and differences between these two laws in other countries.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00