Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Efekt Balassy-Samuelsona a pogłębienie integracji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z UE - Kamil P. Kotliński Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Efekt Balassy-Samuelsona a pogłębienie integracji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z UE - Kamil P. Kotliński

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Kamil P. Kotliński

Tytuł: EFEKT BALASSY-SAMUELSONA A POGŁĘBIENIE INTEGRACJI KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Słowa kluczowe: efekt Balassy-Samuelsona, realny efektywny kurs walutowy, integracja europejska

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Kamil Kotliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii ul. Obitza 2, 10-725 Olsztyn

E-mail autora: k.kotlinski@uwm.edu.pl

StreszczenieW publicznej dyskusji na temat ewentualnego przystąpienia Polski do strefy euro pojawiają się obawy dotyczące wzrostu stopy inflacji spowodowanej efektem Balassy-Samuelsona. Sceptycy stawiają tezę, że efekt Balassy-Samuelsona wzrośnie po przyjęciu wspólnej waluty. Artykuł rozwiewa te obawy na gruncie teorii, przeglądu dotychczasowych badań oraz na podstawie badań własnych. Efekt Balassy-Samuelsona jest relatywnie niewielki i malejący w czasie. Po przystąpieniu Polski do UE jest mniejszy niż przed akcesją. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które już mają euro, wygasł po przyjęciu wspólnej waluty. Obawy o jego nasilenie w świetle przeprowadzonych badań teoretycznych i empirycznych są nieuzasadnione. Natomiast artykuł nie przesądza, czy po ewentualnym przystąpieniu Polski do strefy euro pojawią się impulsy inflacyjne z innych źródeł.

Authors: Kotliński Kamil P., PhD

Title : THE BALASSA-SAMUELSON EFFECT AND DEEPENING INTEGRATION OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPE COUNTRIES WITH THE EUROPEAN UNION (Efekt Balassy-Samuelsona a pogłębienie integracji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2012, vol:15, number: 3 (56), pages:

Keywords: Balassa-Samuelson effect, Real Effective Exchange Rate, European integration

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Kamil Kotliński, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Wydzial Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii ul. Obitza 2, 10-725 Olsztyn, Poland

E-mail: k.kotlinski@uwm.edu.pl

Abstract: In the public discussion about a possible Polish accession to the euro zone, there are concerns about rising inflation due to the Balassa-Samuelson effect. Skeptics put the thesis that the Balassa-Samuelson effect will increase after the adoption of a common currency. The article dispels these concerns on the basis the theory, review of previous studies and Author's own studies. Balassa-Samuelson effect is relatively small and declining over time. After the Polish accession to the EU it is lower than before accession. In the countries of Central and Eastern Europe that already have the euro, it expired after the adoption of a common currency. Concerns about the Balassa-Samuelson effect increase in the light of theoretical and empirical research are not justified. Reducing the Balassa-Samuelson effect does not exclude the emergence of inflationary impulses from other sources.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00