Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Przedsiębiorczość a współczesna myśl katolicka - Błażej Kochański Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Przedsiębiorczość a współczesna myśl katolicka - Błażej Kochański

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Błażej Kochański

Tytuł: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WSPÓŁCZESNA MYŚL KATOLICKA

Słowa kluczowe: katolicka nauka społeczna, przedsiębiorczość, przedsiębiorca

Dyscyplina: FILOZOFIA, ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Błażej Kochański, Meritum Bank ICB S.A., ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk

E-mail autora: blazej.kochanski@wp.pl

StreszczenieArtykuł przedstawia wybrane poglądy na temat przedsiębiorczości wyrażane w ramach katolickiej myśli społecznej. Kościół katolicki w swoim nauczaniu jest przychylny przedsiębiorczości, choć rzadko aktywnie do niej zachęca. Katolicka nauka społeczna wskazuje, że przedsiębiorcy, a także kierujący przedsiębiorstwami i wszyscy podejmujący decyzje na polu gospodarki, powinni mieć jako cel i motyw postępowania, dobro wspólne i godność człowieka, a także własny całościowy rozwój. Zysk, jako pierwszy wskaźnik efektywności działania przedsiębiorstwa jest natomiast środkiem osiągnięcia celów, a nie samym celem. Przedsiębiorcy i liderzy biznesowi stoją przed wieloma dylematami moralnymi, na które nie zawsze są gotowe odpowiedzi. Przedsiębiorczość jest powołaniem umożliwiającym wyrobienie i rozwój cnoty odwagi, kreatywności, budowania wspólnoty i realizmu praktycznego.

Authors: Kochański Błażej, PhD student

Title: ENEREPRENEURSHIP AND CONTEMPORARY CATHOLIC SOCIAL THOUGHT (Przedsiebiorczość a współczesna myśl katolicka)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2012, vol:15, number: 3 (56), pages:

Keywords: catholic social thought, entrepreneur, entrepreneurship

Discipline: PHILOSOPHY, MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Błażej Kochański, Meritum Bank ICB S.A., ul. Chlopska 53, 80-350 Gdansk, Poland

E-mail: blazej.kochanski@wp.pl

Abstract: Selected opinions on entrepreneurship  from catholic social thought are described in the  article. Catholic Church in her teaching treats  entrepreneurship favorably, but seldom actively  encourages to it. Catholic social teaching  indicates that entrepreneurs as well as managers  or other decision makers in the economy should  take common good, human dignity and their own  fulfillment as their goals. Profit, being the first  indicator of effectiveness of the business is just  a means to accomplish goals, not a goal itself.  Entrepreneurs and business leaders often  encounter dilemmas where there is no ready  answer.  Entrepreneurship is a vocation enabling building  virtues such as: courage, creativeness, community  building and practical realism.  

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00