Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Budżet zadaniowy a efektywność wydatków publicznych - Paweł Wieprzowski, Piotr Wieprzowski	 Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Budżet zadaniowy a efektywność wydatków publicznych - Paweł Wieprzowski, Piotr Wieprzowski

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Paweł Wieprzowski, Piotr Wieprzowski

Tytuł: BUDŻET ZADANIOWY A EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW PUBLICZNYCH

Słowa kluczowe: deficyt budżetowy, polityka budżetowa, budżet zadaniowy

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: Paweł Wieprzowski – pawel.wieprzowski@gmail.com

StreszczenieW artykule w sposób syntetyczny zaprezentowano problematykę programu budżetu zadaniowego. Oprócz wskazania cech charakterystycznych tego typu mechanizmu zarządzania finansami publicznymi, przeprowadzono studia literaturowe, których celem było ukazanie mechanizmów efektywnościowych w kierowaniu wydatkami budżetowymi. Podjęto również próbę umiejscowienia problematyki budżetu zadaniowego w perspektywie integracji ze strefą euro i konieczności spełnienia kryteriów z Maastricht.

Authors: Wieprzowski Paweł, PhD student, Wieprzowski Piotr, student

Title: PERFORMANCE BUDGET AND PUBLIC SPENDING EFFICENCY (Budżet zadaniowy a efektywność wydatków publicznych)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2012, vol:15, number: 3 (56), pages:

Keywords: budget deficit, budget policy, performance budget

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: Paweł Wieprzowski – pawel.wieprzowski@gmail.com

Abstract: The article presents in a synthetic way the performance budget issue. In addition to the indication of the characteristics of this type of public financial management mechanism, literature studies, which aim was to show the mechanisms of efficiency in the management of budget expenditures, was carried out. The Authors made also an attempt to locate the performance budget issue in the perspective of integration with the euro area and the necessity of meeting the Maastricht criteria.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00