Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Integracja społecznej odpowiedzialności biznesu w procesach zarządzania - Paweł Brzustewicz	Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Integracja społecznej odpowiedzialności biznesu w procesach zarządzania - Paweł Brzustewicz

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Paweł Brzustewicz

Tytuł: INTEGRACJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W PROCESACH ZARZĄDZANIA

Słowa kluczowe: strategiczna społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, zarządzanie zintegrowane, strategiczna karta wyników, strategiczna kontrola

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: pawelbrzustewicz@op.pl

StreszczenieCelem artykułu jest zidentyfikowanie tych cech zarządzania zintegrowanego, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach. Pod tym kątem dokonano charakterystyki zarządzania zintegrowanego oraz strategicznego CSR. Podjęto także próbę analizy idei strategicznej karty wyników pod względem jej wykorzystania w zarządzaniu aspektami ekologicznymi oraz społecznymi. Przywołano również system strategicznej kontroli wprowadzony do teorii zarządzania przez H. Steinmanna, który pozwala na łączne rozpatrywanie ekonomiczno-strategicznych i etycznych wymagań w procesie kierowania organizacjami.

Authors: Brzustewicz Paweł, PhD student

Title: THE INTEGRATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN MANAGEMANT PROCESSES (Integracja społecznej odpowiedzialności biznesu w procesach zarządzania)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2012, vol:15, number: 3 (56), pages:

Keywords: strategic CSR, integrated management, Balanced Scorecard, strategic control

Discipline: MANAGEMANT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: pawelbrzustewicz@op.pl

Abstract: The purpose of this article is to identify those features of the integrated management, which can be crucial to the success of the implementation of corporate social responsibility. This paper provides a description of integrated management and strategic CSR. There are also attempts to analyze the idea of Balanced Scorecard in order to adapt it to manage the environmental and social aspects. Moreover the Author presents a strategic control system by H. Steinmann, which allows for an overall view of the economic, strategic and ethical requirements in management processes.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00