Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kluczowe narzędzia pomiaru w controllingu finansowym - ujęcie teoretyczne - Leszek Michalczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kluczowe narzędzia pomiaru w controllingu finansowym - ujęcie teoretyczne - Leszek Michalczyk

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Leszek Michalczyk

Tytuł: KLUCZOWE NARZĘDZIA POMIARU W CONTROLLINGU FINANSOWYM - UJĘCIE TEORETYCZNE

Słowa kluczowe: controlling, zarządzanie przedsiębiorstwem

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30–348 Kraków

E-mail autora: sanantoniospurs1@wp.pl

Streszczenie: Artykuł omawia zasady zastosowania wybranych narzędzi controllingu finansowego i porównania zakresu ich oddziaływania w relacji do rachunkowości oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. W tym aspekcie uwzględniono narzędzia istotne w realizacji koncepcji controllingu DROGA (dochód – rozwój – ożywienie – gospodarność – aktywność).

Authors: Michalczyk Leszek, PhD

Title: KEY PRINCIPLES OF MEASUREMENT IN FINANCIAL CONTROLLING - THEORETICAL APPROACH

Keywords: controlling, companies’ management

Discipline: MANAGEMANT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej, Instytut Ekonomii i Zarzadzania, ul. Prof. Stanislawa Lojasiewicza 4, 30-348 Krakow, Poland

E-mail: sanantoniospurs1@wp.pl

Abstract: The article discusses the rules for the application of selected tools of financial controlling, and comparison of their impact in relation to accounting and financial management of enterprises. In this aspect the Author considered tools important in implementing the controlling concept DROGA (from Polish: revenue - development - growth - thriftiness - activity).

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00