Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] S24 czyli rejestracja spółki z o.o. przez internet - Agata Wątrobska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] S24 czyli rejestracja spółki z o.o. przez internet - Agata Wątrobska

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Agata Wątrobska

Tytuł: S24, CZYLI ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z.O.O. PRZEZ INTERNET

Słowa kluczowe: spółka, Unia Europejska, ograniczona odpowiedzialność, prawo spółek

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: aszyszkowska@wp.pl

Streszczenie: Dnia 06.05.2011 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono tekst ustawy z 01.04.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 92, poz. 531). Ustawa weszła w życie 01.01.2012 r. Umożliwia ona zakładanie i rejestrowanie spółki z o.o. przy wykorzystaniu Internetu. Celem nowelizacji jest ułatwienie i znaczne przyspieszenie zakładania spółek z o.o., a także uproszczenie związanej z tym procedury. Nie zostanie wprowadzony nowy specjalny typ spółki z o.o, zmiana dotyczy jedynie rejestracji i procedury utworzenia dotychczas istniejącego typu spółki handlowej. Nazwa S24 pochodzi od przyjętego założenia, że postanowienie o wpisie do rejestru nowej spółki będzie dokonane w ciągu 24 godzin. Tak więc od początku 2012 roku w naszej rzeczywistości prawnej istnieją trzy rodzaje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: spółka zawiązana tradycyjnie przed notariuszem i wpisana do KRS; spółka w organizacji, powstała z chwilą zawarcia umowy u notariusza, oraz S24 – jak potocznie będzie nazywana spółka, której rejestracja będzie co do zasady trwała jeden dzień.

Authors: Wątrobska Agata

Title: S24 - ONLINE ESTABLISHEMENT OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY (S24, czyli zakładanie spółki z o.o. przez Internet.)

Keywords: company, European Union, business, limited liability, companies law

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: aszyszkowska@wp.pl

Abstract: On 05/06/2011, the Official Gazette announced the text of the Act of 01.04.2011 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws No. 92, pos. 531). The Act came into force on 01/01/2012. It allows you to set up and register a Limited Liability Company using the Internet. The purpose of the amendment is to simplify and significantly accelerate the establishment of limited liability companies, and also to simplify the related procedures. It does not enter a new special type of Limited Liability Company. The change applies only to the registration and establishment procedures in already existing type of company. The name S24 comes from the adopted assumption that the order of entry in the register of the new company will be made within 24 hours. Thus, from the beginning of 2012 in our legal reality, there are three types of Limited Liability Companies: a company incorporated traditionally with notary and entered into the National Registry of the Court, the company in the organization, and commonly called S24- a company which registration will generally last one day.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00