Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Opcje walutowe w orzecznictwie - Tomasz Zienowicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Opcje walutowe w orzecznictwie - Tomasz Zienowicz

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Tomasz A. Zienowicz

Tytuł: OPCJE WALUTOWE W ORZECZNICTWIE

Słowa kluczowe: opcje walutowe, forex, rozliczenia międzynarodowe

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Tomasz Zienowicz, Kancelaria Adwokacka Tomasz Zienowicz, ul. Kościuszki 22, 83–300 Kartuzy

E-mail autora: kancelaria@zienowicz.com

Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy opcji walutowych, ich konstrukcji, ram prawnych i skutków prawnych tej instytucji, a także szeroko omawia aktualne, tj. wydane na dzień powstania artykułu, orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w tym zakresie. Autor próbuje przedstawić spójną definicję opcji walutowych i ram prawnych tej instytucji w oparciu o porównanie wymienionego orzecznictwa.

Authors: Zienowicz Tomasz A.

Title: CURRENCY OPTIONS IN THE JUDICAL DECISION (Opcje walutowe w orzecznictwie.)

Keywords: currency options, forex, international settling accounts

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Tomasz Zienowicz, Kancelaria Adwokacka Tomasz Zienowicz, ul. Kosciuszki 22, 83-300 Kartuzy, Poland

E-mail: kancelaria@zienowicz.com

Abstract: The article relates to the currency options, its structure, legal framework and legal effect of this institution, it also discusses the current, ie, delivered at the creation of the article, the judicial decision of the Supreme Court, Courts of Appeal and the Regional Administrative Courts in this regard. The Author tries to present a coherent definition of currency options and the legal framework of this institution, based on a comparison of mentioned judicial decision.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00