Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Ius commune europaeum novum - budowa europejskiego systemu ... - Jerzy Ciszewski, Krystian Robert Kopka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Ius commune europaeum novum - budowa europejskiego systemu ... - Jerzy Ciszewski, Krystian Robert Kopka

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Jerzy Ciszewski, Krystian R. Kopka

Tytuł: IUS COMMUNE EUROPAEUM NOVUM – BUDOWA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU KOMPOZYTOWEGO PRAWA PRYWATNEGO (CZĘŚĆ II)

Słowa kluczowe: system hybrydowy, system mieszany, system kompozytowy, Europejski Kodeks Prawa Cywilnego, Wspólny System Odniesienia, Akademicki Wspólny System Odniesienia, analiza ekonomiczna unifikacji prawa, rynek wewnętrzny, regulacyjny dualizm, instrument opcjonalny, problem Olsona

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jerzy Ciszewski, Uniwersytet Gdański, Katedra Prawa Handlowego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, ul. Bażyńskiego 6, 80–952 Gdańsk

E-mail autora: Jerzy Ciszewski – jerzy.ciszewski@notariat.gda.pl

Krystian Kopka – krystian.kopka@gmail.com

Streszczenie: Konstrukcja rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jest niesłychanie skomplikowanym przedsięwzięciem. Pozostaje on bowiem wciąż kompleksem nierozwiązanych problemów. Realizacja traktatowej zasady swobodnego przepływu dóbr, osób, usług i kapitału nie zostanie nigdy zapewniona bez stworzenia jednolitej przestrzeni prawnej. W granicach Zjednoczonej Europy egzystuje obecnie (włączając w to autonomię prawną Katalonii i Szkocji) 30 pozostających ze sobą w kolizji systemów praw prywatnych. Taki stan przypomina bardziej legislacyjny chaos niż jednolity rynek Jednocześnie, przy petryfikacji istniejącego stanu, wzrastające potęgi ekonomiczne mogą realizować swój potencjał dzięki istnieniu strukturalnych słabości UE. Europa nie zbudowała jeszcze jednolitego rynku. Pozostaje on raczej fikcją prawną. Bez przemyślanych i zakrojonych na szeroką skalę reform rozpocznie się schyłek Unii, która stanie się de facto niewiele znaczącym półwyspem azjatyckiej gospodarki. Obecna era jest erą myślenia globalnego, a czas wymaga przeprowadzenia reform. Wprowadzane zmiany nie mogą ograniczać się tylko do harmonizacji prawa za pomocą dyrektyw, przy zachowaniu istniejących barier prawnych dla rozwoju gospodarczego. UE powinna dokonać całkowitego zwrotu w swojej dotychczasowej polityce integracji. W części drugiej niniejszego artykułu zaprezentowane zostały podstawy funkcjonowania systemów kompozytowych i „problem Olsona”.

Authors: professor Ciszewski Jerzy; Kopka Krystian R.

Title: IUS COMMUNE EUROPAEUM NOVUM - CONSTRUCTING A EUROPERAN COMPOSITE SYSTEM OF PRIVATE LAW (PART TWO) (Ius commune europaeum novum – budowa europejskiego systemu kompozytowego prawa prywatnego (cz. II).)

Keywords: hybrid legal system, mixed legal system, composite legal system, European Civil

Code, Common Frame of Reference, Draft Common Frame of Reference, economic analysis of unification, internal market, regulatory dualism, optional instrument, Olson’s problem

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Jerzy Ciszewski, Uniwersytet Gdanski, Katedra Prawa Handlowego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, ul. Bazynskiego 6, 80-952 Gdansk, Poland

E-mail: Jerzy Ciszewski – jerzy.ciszewski@notariat.gda.pl

Krystian Kopka – krystian.kopka@gmail.com

Abstract: It is a great challenge for European Union to develop the internal market. European market economy, based on principle of free transfer of goods, capital, labour and services, requires legal cohesion. Within integrated Europe 30 legal systems of private law (including legal autonomy of Catalonia and Scotland) exist. It is more like kaleidoscope of laws or legislative chaos than single market. Simultaneously, emerging economies might realise their full potential by taking advantage over Europe’s structural weaknesses. EU, in fact, has not created internal market yet. Without legislative unification Europe could slide into marginalisation, becoming western peninsula of the Asia economy. Now, it is the time, not for domestic legislative reforms (harmonisation), but for solid growth and internal legal cohesion. Our current era become a global one. Without a swift changeover of policy, EU can turn into a global loser. The role of mixed legal systems for integration of Europe and the “Olson’s problem” are assessed in this part of article.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00