Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Starzenie się społeczeństw a ryzyko przeżycia (longevity risk) - Paweł Wieprzowski, Piotr Wieprzowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Starzenie się społeczeństw a ryzyko przeżycia (longevity risk) - Paweł Wieprzowski, Piotr Wieprzowski

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Paweł T. Wieprzowski, Piotr Wieprzowski

Tytuł: STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTW A RYZYKO PRZEŻYCIA (LONGEVITY RISK)

Słowa kluczowe: repartycyjny system emerytalny, kapitałowy system emerytalny, reforma emerytalna, ryzyko przeżycia (długowieczności), instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem przeżycia, fundusze emerytalne

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: pawel.wieprzowski@gmail.com

Streszczenie: W artykule zaprezentowano przyczyny procesu starzenia się społeczeństw i wynikającą z tego reformę systemów emerytalnych. Problemem, jaki pojawił się w ostatnich kilkunastu latach, było szybsze niż zakładano wydłużanie się oczekiwanej długości życia emerytów. Prowadziło to do wyczerpywania się środków zgromadzonych przez fundusze emerytalne na poczet przyszłych świadczeń emerytalnych. Rozwiązaniem tego problemu było uruchomienie rynku instrumentów umożliwiających transmisję ekspozycji na ryzyko długowieczności od funduszy emerytalnych do inwestorów akceptujących to ryzyko. Mimo niezbyt udanego początku tego rynku w ostatnich latach zaczął się on rozwijać. W artykule zaprezentowano jego obecny kształt i główne segmenty.

Authors: Wieprzowski Paweł T., Wieprzowski Piotr, student

Title: AGEING AND LONGEVITY RISK (Starzenie się społeczeństw a ryzyko przeżycia.)

Keywords: pay-as-you-go (PAYG), capital pension system, pension reform, longevity risk, longevity instruments, pension funds

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: pawel.wieprzowski@gmail.com

Abstract: The article presents the causes of population aging and the consequent reform of pension systems. The problem that emerged in the last several years was faster than expected lengthening of life expectancy of retirees. This led to the depletion of funds accumulated by pension funds to pay future retirement benefits. The solution to this problem was the launch of market instruments enabling the transfer of longevity risk exposure of pension funds to investors accepting this risk. Although not very successful in the beginning, this market began to develop in recent years. The article presents its current shape and main segments.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00