Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Przedsiębiorczość wśród polskich studentów ... - Natalia Przybylska, Andrzej Geise, Dawid Szostek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Przedsiębiorczość wśród polskich studentów ... - Natalia Przybylska, Andrzej Geise, Dawid Szostek

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Dawid J. Szostek, Natalia Przybylska, Andrzej Geise

Tytuł: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD POLSKICH STUDENTÓW (NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ WŚRÓD STUDENTÓW WNEIZ UMK W TORUNIU)

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, postawy przedsiębiorcze, studenci, WNEiZ, UMK w Toruniu

Dyscyplina: ZARZADZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dawid Szostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

E-mail autora: Dawid Szostek- dawid.jan.szostek@gmail.com

Streszczenie: Peter Drucker stwierdził, że „za każdym razem, gdy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję”. W Polsce coraz więcej osób wykazuje się taką odwagą, o czym świadczy rosnąca liczba mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 9 osób. Bez wątpienia jednak liczba ta mogłaby być jeszcze większa, tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż Polska od ponad dwóch dekad zalicza się do krajów kapitalistycznych. Przyczyn niezbyt dużej skłonności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy szukać nie tylko w uwarunkowaniach zewnętrznych (te zaś, jak wskazują wyniki wielu badań na ten temat oraz codzienna rzeczywistość, są, mówiąc delikatnie, niezbyt sprzyjające), ale także w sferze osobistych cech charakteru narodu, które kształtowały się m.in. podczas kilku dekad zbrodniczej dyktatury komunistycznej, z zasady wrogo nastawionej wobec przedsiębiorczości i wszelkich inicjatyw rynkowych. W takiej sytuacji niezwykle cenne wydają się być wszelkie wyniki badań na temat tzw. postaw przedsiębiorczych wśród Polaków. W niniejszym artykule zaprezentowano tego typu dane, dotyczące grupy studentów ekonomii i zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Authors: Szostek Dawid J., PhD; Przybylska Natalia, Geise Andrzej

Title: ENTERPRENEURSHIP AMONG POLISH STUDENTS (BASED ON DESK RESEARCH AMONG STUDENTS OF FACULTY OF ECONIMICS AND MANAGEMENT AT NICOLAUS COPRENICUS UNIVERSITY IN TORUN) (Przedsiębiorczość wśród polskich studentów (na podstawie wyników badań wśród studentów WNEIZ UMK w Toruniu).)

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial attitude, students, Faculty of Economics and Management, Nicolaus Copernicus University in Torun 

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Dawid Szostek, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87-100 Torun, Poland

E-mail: Dawid Szostek- dawid.jan.szostek@gmail.com

Abstract: Peter Drucker said that „wherever you see a successful business, someone once made a courageous decision". In Poland, more and more people show such courage. This is evidenced e.g. by the growing number of micro-enterprises (that employ no more than 9 people). Without a doubt, this number could be even greater, especially if we take into account the fact that Poland is for more than two decades a capitalist country. The cause of not very high propensity to run own business are not only the external conditions (which, as evidenced by the results of many studies on this topic and daily reality, are, to put it mildly, not very favorable), but also in the sphere of the personal traits of the nation, which were developed during several decades of murderous communist dictatorship, that was in principle hostile to entrepreneurship and any market initiatives. In this situation extremely valuable seem to be any results of desk researches on entrepreneurial attitudes among Poles. The article presents such data related to a group of the students of economics and management of the Faculty of Economics and Management at Nicolaus Copernicus University in Torun.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00