Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wariantowe określenie podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym ... - Leszek Michalczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wariantowe określenie podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym ... - Leszek Michalczyk

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Leszek Michalczyk

Tytuł: WARIANTOWE OKREŚLENIE PODSTAWY DO OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH METOD RACHUNKOWOŚCI

Słowa kluczowe: rachunkowość, rachunkowość wariantowa, podatek dochodowy

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

E-mail autora: sanantoniospurs1@wp.pl

Streszczenie: Artykuł omawia wpływ rozwiązań bilansowych na kształtowanie się podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W artykule analizowane są tylko te elementy prawa bilansowego, które pozwalają na uzyskanie różnych wyników tych samych działań oraz które akceptowane są przez prawo podatkowe. W tym zakresie wyszczególniono metody amortyzacji aktywów trwałych oraz ewidencji i rozchodu zapasów magazynowych.

Authors: Michalczyk Leszek, PhD

Title: THE ROLE OF ALTERNATIVE METHODS OF ACCOUNTING FOR FIXED ASSETS AND INVENTORIES IN DETERMINING THE BASIS FOR IMPOSING THE INCOME TAX (Wariantowe określenie podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym z wykorzystaniem wybranych metod rachunkowości.)

Keywords: accounting, variant accounting, income tax

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej, Instytut Ekonomii i Zarzadzania, ul. Prof. Stanisława Lojasiewicza 4, 30-348 Krakow, Poland

E-mail: sanantoniospurs1@wp.pl

Abstract: The article discusses the influence of balance sheet solutions on creating the basis for imposing the income tax on the grounds of being a business owner. The articles analyses only those elements of balance sheet law which allow one to achieve different outcomes of the same operations, and which are accepted by the tax law. The list of methods includes those that depreciate the fixed assets, records and disbursing of stock.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00