Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zarządzanie firmą poprzez koszty pracy a szara strefa - Ewa Grzegorzewska-Mischka, Przemysław Banasik Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zarządzanie firmą poprzez koszty pracy a szara strefa - Ewa Grzegorzewska-Mischka, Przemysław Banasik

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr hab. Ewa C. Grzegorzewska-Mischka, dr Przemysław Banasik

Tytuł: ZARZĄDZANIE FIRMĄ POPRZEZ KOSZTY PRACY A SZARA STREFA

Słowa kluczowe: szara strefa, zarządzanie, koszty pracy, produktywność pracy, podmiot zatrudniający

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Ewa Grzegorzewska-Mischka, Przemysław Banasik, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk

E-mail autora: Ewa Grzegorzewska-Mischka- egrze@zie.pg.gda.pl

Przemysław Banasik- przemyslawbanasik@tlen.pl

Streszczenie: W artykule przedstawiono problem tzw. szarej strefy w Polsce i „uciekania” do niej zarówno niektórych spośród przedsiębiorców, jak i samych pracowników. Dodano, że wejście w szarą strefę stwarza korzyści dla jednych, jak i drugich, i dlatego jest ono interesujące dla obu tych podmiotów. Są to jednak korzyści uzyskiwane niezgodne z obowiązującym prawem. Wskazano także uwarunkowania rozszerzania się tej strefy, akcentując, że w dużym stopniu istotny wpływ na jej istnienie mają w Polsce wysokie koszty pracy.

Authors: professor Grzegorzewska-Mischka Ewa C.; Banasik Przemywsław, PhD

Title: MANAGING COMPANY THROUGH LABOUR COSTS AND THE GREY AREA (Zarządzanie firmą poprzez koszty pracy a szara strefa.)

Keywords: grey area, management, labour costs, labour productivity, employing entity

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Ewa Grzegorzewska-Mischka, Przemysław Banasik, Katedra Przedsiebiorczosci i Prawa Gospodarczego, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej, ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdansk, Poland

E-mail: Ewa Grzegorzewska-Mischka- egrze@zie.pg.gda.pl

Przemysław Banasik- przemyslawbanasik@tlen.pl

Abstract: The article presents the issue of so called grey area in Poland and the process of ,,escaping” into it by some of the employers, as well as employees. Entrance into the grey area creates has its advantages for the former and the later, and that is why it is interesting for both of the aforesaid subjects. However, these are benefits incurred against the law. The article also discusses the determinants of the spreading of this area, with the accent on the high costs of work in Poland.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00