Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wykorzystanie akumulacyjnej funkcji struktur offshore w realiach polskiego prawa podatkowego - Leszek Michalczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wykorzystanie akumulacyjnej funkcji struktur offshore w realiach polskiego prawa podatkowego - Leszek Michalczyk

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Leszek Michalczyk

Tytuł: WYKORZYSTANIE AKUMULACYJNEJ FUNKCJI STRUKTUR OFFSHORE W REALIACH POLSKIEGO PRAWA PODATKOWEGO

Słowa kluczowe: offshore bussines, raje podatkowe, planowanie podatkowe, transfer kapitału, prawo podatkowe

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

E-mail autora: sanantoniospurs1@wp.pl

Streszczenie: Artykuł omawia struktury offshore bussines z punktu widzenia ich wykorzystania w zakresie zarządzania podatkami. Oszczędności dla przedsiębiorstwa wynikają tu ze zintensyfikowania współpracy gospodarczej, w której podmiot gospodarczy działający (i opodatkowany) w kraju wysokopodatkowym jest nabywcą dóbr (usług lub kosztów finansowych) od podmiotu funkcjonującego w strefie offshore (tu:„raje podatkowe”). Korzyści wynikają z różnic stawek podatkowych między będącym podstawą opodatkowania dochodem a pomniejszeniem dochodu w kraju o wyższych stawkach podatkowych w związku ze zwiększeniem kosztów uzyskania przychodów.

Authors: Michalczyk Leszek, PhD

Title: UTILIZING ACCUMULATIVE FUNCTION OF OFFSHORE STRUCTURES IN POLISH TAXING ENVIRONMENT (Wykorzystanie akumulacyjnej funkcji struktur offshore w realiach polskiego prawa podatkowego.)

Keywords: offshore businessoffshore state, planning of tax, transfer pricing, tax’ legis

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej, Instytut Ekonomii i Zarzadzania, ul. Prof. Stanisława Lojasiewicza 4, 30-348 Krakow, Poland

E-mail: sanantoniospurs1@wp.pl

Abstract: The article discusses offshore business structures and their application in tax management. In this situation, financial benefits for the company involved result from a more intense economic cooperation, whereby an economic agent operating (and taxed) in a high-tax country buys resources (services or financial costs) from an agent operating in an offshore area (here: "tax havens"). The benefits are consequences of different tax rates between the income which constitutes the basis for taxation and income reduction in a country with higher tax rates resulting from increased cost of profit realization.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00