Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Gorączka złota w portfelu inwestycyjnym - Elżbieta Ostrowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Gorączka złota w portfelu inwestycyjnym - Elżbieta Ostrowska

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Tytuł: GORĄCZKA ZŁOTA W PORTFELU INWESTYCYJNYM

Słowa kluczowe: rynki finansowe, kryzys gospodarczy, portfel inwestycyjny, złoto, fundusze inwestycyjne

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości, ul. Armii Krajowej 101, 80-824 Sopot

E-mail autora: bankowosc@wzr.ug.edu.pl

Streszczenie: Wskutek globalnego kryzysu finansowego dużego znaczenia w portfelu inwestycyjnym obok instrumentów finansowych nabrały aktywa niefinansowe, szczególnie złoto. W okresach dużych turbulencji na rynkach finansowych bowiem „złote aktywa” są ujemnie skorelowane z rynkiem akcji. Stąd istotne są uwarunkowania inwestowania w złoto, zasoby złota i zmienność koniunktury na rynku.

Authors: professor Ostrowska Elżbieta

Title: GOLD FEVER IN THE INVESTMENT PORTFOLIO (Gorączka złota w portfelu inwestycyjnym.)

Keywords: financial markets, economic crisis, investment portfolio, gold, exchange-trade funds

Discipline: MANAGEMANT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Bankowosci, ul. Armii Krajowej 101, 80-824 Sopot, Poland

E-mail: bankowosc@wzr.ug.edu.pl

Abstract: As a result of the global financial crisis in the investment portfolio apart from financial instruments, non-financial assets, especially gold, have become of great importance. In periods of high turbulence in financial markets "gold assets" are negatively correlated with the stock market. Hence they are important determinants of investment in gold, gold stocks and volatility in the market.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00